Openbare onderzoeken

Openbaar_Onderzoek_Milieuvergunning.jpg

Openbaar onderzoek meest kwetsbare waardevolle bossen

De Vlaamse regering keurde op 31 maart 2017 het besluit tot voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen goed.

 

Het volledige plan is consulteerbaar via een geoloket op www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek

 

Een exemplaar van de ontwerpkaart ligt van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017 ter inzage op de milieudienst van het gemeentebestuur, tijdens de kantooruren.

 

Opmerkingen over de ontwerpkaart kunnen bij voorkeur vai het geoloket of anders schriftelijk ingediend woren tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek.

Opmmerkingen die schriftelijk worden ingediend moeten bij ter post aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs, worden overgemaakt aan het Agentschap voor Natuur en Bos - Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

OO Bodemsaneringsproject Royal Equipment

De Burgemeester brengt het publiek er van in kennis dat door de OVAM een conformiteitsattest conform werd verklaard voor volgend project:

 

"Bodemsaneringsproject, 2e gefaseerd bodemsaneringsproject ontgraving containeropslag Royal Equipment, Breendonkstraat 323” – dossiernummer: 15229

 

Het bodemsaneringsproject ligt ter inzage ten gemeentehuize - milieudienst - van    2/06/2017 -2/07/2017, elke werkdag tijdens de kantooruren.

 

Een afschrift van de bekendmaking kan u hier downloaden.

OO Bekendmaking Houthandel de Roover

Houthandel De Roover nv heeft een hernieuwing en verandering door wijziging en uitbreiding van de milieuvergunning aangevraagd om op de percelen gelegen, 2830 Willebroek, Boomsesteenweg 105, 107, 109, 113 en 134 een bedrijf te exploiteren voor het zagen en schaven van hout.

 

De bekendmaking kan u hier terugvinden.

Het openbaar onderzoek loopt van 2 juni 2017 tot en met 1 juli 2017

OO Bekendmaking MV2304 AED Rent NV

AED Rent nv heeft een milieuvergunning aangevraagd om op de percelen gelegen, 2830 Willebroek, Bedrijvenpark de Veert 12 voor de exploitatie van een nieuwe inrichting.

 

De bekendmaking kan u hier terugvinden.

Het openbaar onderzoek loopt van 2 juni 2017 tot en met 1 juli 2017.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster