Openbare onderzoeken en beslissingen

 

Afbeeldingsresultaten voor omgevingsvergunning

 

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen:

 

 Cymaco NV

 

- Op 1 februari 2018 heeft Cymaco NV, een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een opslagmagazijn, sociale lokalen en het aanleggen van een nieuwe verharding met infiltratievoorziening en stookinstalatie, gelegen te Bedrijvenpark de Veert 16 - Appeldonkstraat 173, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 13/02/2018 tot en met 14/03/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 14 maart 2018.

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/201818 OMV_2017011085

 

Belgian Scrap terminal

 

- Op 26 februari 2018 heeft Belgian Scrap terminal, een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een luifel, gelegen te Boomsesteenweg 170, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 8/03/2018 tot en met 5/04/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek op 5 april 2018.

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: SH20180031 / OMV_2017009701

 

Jacobs Kjell - Buelens Ellen

 

- Op 18 januari 2018 heeft Jacobs Kjell - Buelens Ellen, een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning: achterbouw, gelegen te Mechelsesteenweg 166, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 19/02/2018 tot en met 22/03/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek op 22 maart 2018.

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: SH20180031 / OMV_2017009701

 

THV Denayer

 

- Op 22 februari 2018 heeft THV Denayer, een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 111 appartementen in 5 volumes, commerciële ruimte en ruimte voor diensten, met 160 ondergrondse en 61 bovengrondse parkeerplaatsen, gelegen te Fabrieksstraat 13, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 18/03/2018 tot en met 15/04/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 15 april 2018.

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/201818 OMV_2017011085

  

Foque-Hendrickx

 

- Op 8 februari 2018 heeft foque - Hendrickx, een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen te Heidninksesteenweg 132- 134, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 12/3/2018 tot en met 10/04/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 10 april 2018.

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180020 / OMV_2018014031

  

 

Voor inzage van deze dossiers kan u zich begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Ter inzage gelegde beslissingen omgevingsvergunningen:

  

Voor inzage van deze dossiers kan u zich begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

  

Openbare onderzoeken milieudossiers:

 

Momenteel zijn er geen openbare onderzoeken van milieuvergunningen.

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Bekendmakingen beslissingen milieudossiers:

 

Momenteel zijn er geen bekendmakingen van beslissingen.

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Openbare onderzoeken stedenbouwkundige dossiers:

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK GEMEENTEBESTUUR WILLEBROEK

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 4: ZONEVREEMDE BEDRIJVEN

 

De gemeenteraad van de gemeente Willebroek heeft in zitting van 23 januari 2018 het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 4 “Zonevreemde bedrijven” voorlopig vastgesteld. 

 

Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal van 12 februari 2018 tot en met 13 april 2018 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. 

 

Een inzage kan gedurende bovengenoemde periode bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het administratief centrum van de gemeente Willebroek – Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek – tijdens de openingsuren als volgt:

-      maandag            9u - 12u

-      woensdag           9u - 12u

-      donderdag          9u - 12u en 16u - 19u30. 

 


U kan het ontwerp ook raadplegen en downloaden via deze link.


Eventuele adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p.a. Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek, of afgegeven tegen ontvangstbewijs

op het administratief centrum van de gemeente Willebroek.

 

(get.) Dirk Blommaert, Waarnemend Secretaris

(get.) Eddy Bevers, Burgemeesterdoorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster