Openbare onderzoeken en beslissingen

 

Afbeeldingsresultaten voor omgevingsvergunning

U kan deze dossiers inkijken in het Administratief Centrum bij de dienst Omgeving (Pastorijstraat 1) tijdens de kantooruren:


Maandag  9.00 - 12.00 uur
Woensdag  9.00 - 12.00 uur
Donderdag  9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 19.30 uur

 

 

OO OMV DBM61-Coating

DBM61-Coating

  

Op 4 mei 2018 heeft DBM61-Coating, een aanvraag ingediend voor metaalbewerking en stalplaats voor voertuigen andere dan personenwagens, gelegen te Baeckelmansstraat 131, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 21/05/2018 tot en met 19/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 19 juni 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180089 / OMV_2018025006

OO OMV Geldzahler Eliezer

Geldzahler Eliezer
  

Op 3 mei 2018 heeft Geldzahler Eliezer, een aanvraag ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van 2 panden tot meergezinswoning met 9 wooneenheden, gelegen te Nieuwstraat 31 en 33, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 01/06/2018 tot en met 30/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek voor 30 juni 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180088/OMV_2018051005

 

OO OMV - Robyns Lieselot

Robyns Lieselot

  

Op 9 mei 2018 heeft Robyns Lieselot, een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een bestaande dokterspraktijk, gelegen te Jozef De Blockstraat 47.

 

De aanvraag ligt van 10/06/2018 tot en met 09/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 9 juli 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180096 / OMV_2018056450

Beslissing OMV - Van den Broeck Ludovicus

Van den Broeck Ludovicus

 

Op 4/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Van den Broeck Ludovicus, voor het vellen van 1 hoge boom, gelegen te Klaterstraat 30 vergund.

 

De beslissing ligt van 24/05/2018 tot en met 23/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

Beslissing OMV - Schuermans Natascha

Schuermans Natascha

 

Op 4/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Schuermans Natascha, voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Vooruitgangsstraat 73 vergund.

 

De beslissing ligt van 24/05/2018 tot en met 23/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

Beslissing OMV - Steenackers Viviane

Steenackers Viviane 

 

Op 4/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Steenackers Viviane, voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Gorrebroek 10 vergund.

 

De beslissing ligt van 25/05/2018 tot en met 24/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

Beslissing OMV - Daelemans Gaby

Daelemans Gaby

 

Op 4/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Daelemans Gaby, voor het aanbrengen van gevelbekleding, gelegen te Vooruitgangsstraat 77 vergund.

 

De beslissing ligt van 25/05/2018 tot en met 24/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Beslissing OMV - Sanjoy Chowdhury

Sanjoy Chowdhury

 

Op 11/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Sanjoy Chowdhury, voor het verbouwen van een badkamer, gelegen te Vakbondstraat 60 vergund.

 

De beslissing ligt van 28/05/2018 tot en met 27/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Beslissing OMV - Vergauwen Christel

Vergauwen Christel

 

Op 04/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Vergauwen Christel, voor het bouwen van een tuinhuis met carport, gelegen te Jozef Wautersstraat 25 vergund.

 

De beslissing ligt van 25/05/2018 tot en met 24/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

Beslissing OMV - Vankrieken Ferdinand

Vankrieken Ferdinand

 

Op 11/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Vankrieken Ferdinand, voor het plaatsen van gevelbekleding, voor de woning gelegen te Hopstraat 17 vergund.

 

De beslissing ligt van 28/05/2018 tot en met 27/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

Beslissing OMV - Sennecourt Marie-Anne

Sennecourt Marie-Anne

 

Op 5 maart 2018 werd het dossier voor het plaatsen van een omheining te Weerstanderslaan 29 ontvangen. Dit werd volledig verklaard op 6 maart 2018. Het College van Burgemeester en Schepenen nam binnen de wettelijke termijn van 60 dagen geen beslissing aangaande dit dossier. Het dossier wordt geacht stilzwijgend te zijn geweigerd.

 

De stilzwijgende weigering ligt van 28/05/2018 tot en met 27/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

Beslissing OMV - AED Rent

AED Rent

 

Op 11/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van AED Rent, voor een transformator van 250 kVA bij standaardschrijnwerkerij, gelegen te Bedrijvenpark De Veert 6 vergund.

 

De beslissing ligt van 28/05/2018 tot en met 27/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Onteigeningsplan site De Naeyer

Openbaar onderzoek vaststelling Onteigeningsplan site De Naeyer

 

De gemeente Willebroek onderwerpt het grondinnemingsplan ‘gemeente Willebroek site Denaeyer’ (d.d.03/04/2018) aan een openbaar onderzoek. 

 

Het publiek kan vanaf woensdag 9 mei 2018 om 9.00u tot en met vrijdag 8 juni 2018 om 9.00u, kennis nemen van dit plan gedurende de kantooruren op het gemeentehuis van Willebroek, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

Het betreft volledig of gedeeltelijk de percelen gelegen te Willebroek Afdeling 2 Sectie B nrs. 487/l en 488/p.

 

Wie bezwaren en/of opmerkingen wil doen gelden tegen het grondinnemingsplan, kan deze schriftelijk en aangetekend bezorgen aan de gemeente Willebroek, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek en dit ten laatste op vrijdag 8 juni 2018 om 9.00u. 

 

(get) Eddy Bevers - Burgemeester

(get) Herman Bauwens - Algemeen  Directeur

OO Beslissing Solat Eren

Op 25/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Solat Eren, voor het verbouwen vaneen eengezinswoning, gelegen te Blaasveldstraat 142 vergund.

           

De beslissing ligt van 11/06/2018 tot en met 11/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

           

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

Beslissing OMV Man Lan Hung

   

Op 25/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Mun Lan Hung, voor het samenvoegen van 2 woningen met handelspand, gelegen te Overwinningsstraat 77 en 79 vergund.

         

De beslissing ligt van 18/06/2018 tot en met 18/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

        

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

Beslissing Van Lerberghe Jan

Van Lerberghe Jan

 

Op 1/06/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Van Lerberghe Jan, voor het uitbreiden van een terras aan een horecazaak, gelegen Dokter persoonslaan 2 voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 18/06/2018 tot en met 18/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Beslissing Lenaerts Carine

Lenaerts Carine

 

Op 1/06/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Lenaerts Carine, voor het plaatsen van een veranda, gelegen te Vinkstraat 19 vergund.

 

De beslissing ligt van 18/06/2018 tot en met 18/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Beslissing De Boeck Theo

Beslissing De Boeck Theo

 

Op 25/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen akte genomen van de omgevingsvergunningsaanvraag van De Boeck Theo, voor het regulariseren van een bestaande veranda, gelegen te Kapelleboslaan 88 vergund.

 

De beslissing ligt van 18/06/2018 tot en met 18/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Beslissing Djedidi Ali

Op 25/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Djedidi Ali, voor het uitbreiden van een woning, gelegen te Gaston Fromontstraat geen Akte genomen.

 

De beslissing ligt van 18/06/2018 tot en met 18/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster