Preventief gezondheidsbeleid

Als lokaal bestuur is onze gemeente de best geplaatste partner om gezond leven in een gezonde omgeving te bevorderen. Dat betekent drempels wegwerken, de omgeving aanpassen, acties organiseren en informatie verspreiden over een gezonde leefstijl, op maat van verschillende groepen bewoners.

Overleg en samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, besturen en vele gezondheid- en welzijnsspelers is hierbij essentieel. Hiervoor zijn we toegetreden tot een regionaal samenwerkingsverband tussen preventieorganisaties en andere gezondheid- en welzijnsorganisaties : het LOkaal GezondheidsOverleg of LOGO Mechelen.

LOGO Mechelen

Logo Mechelen is een regionaal samenwerkingsverband tussen preventieorganisaties en andere gezondheid- en welzijnsorganisaties. Samen coördineren ze hun activiteiten inzake ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Logo ondersteunt deze organisaties in hun preventieopdracht door informatie, methodieken en materialen aan te reiken en door samen projecten op te zetten. Op regelmatige basis worden er overlegmomenten georganiseerd om de samenwerking te optimaliseren. In een voortdurende dialoog wordt er naar gestreefd om preventie structureel in te bouwen in de dagelijkse werking.

Voor het domein milieu en gezondheid werkt LOGO Mechelen samen met het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk (VMMN) dat als doel heeft de uitvoering van het milieugezondheidsbeleid in Vlaanderen professioneel, deskundig en wetenschappelijk verantwoord te maken. Verder wil het netwerk lokaal aanspreek- en participatiemogelijkheden voor de lokale actoren en bevolking garanderen .Het wil bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsproblemen ten gevolge van een verontreinigd leefmilieu en het tijdig opsporen van potentiële bedreigingen in het leefmilieu voor de volksgezondheid.

Gezondheidsdoelstellingen

Om accenten te leggen binnen het preventieve gezondheidsbeleid werkt de Vlaamse overheid met gezondheidsdoelstellingen. Dat zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen die binnen een bepaalde periode gerealiseerd moeten worden en waaraan binnen de logo's prioritair dient te worden gewerkt :

 

 • Ongevallenpreventie
 • Infectieziekten en vaccinatie
 • Gezonde voeding en beweging
 • Tabak, alcohol en drugpreventie
 • Borst- en baarmoederhalskankerscreening
 • Milieu en gezondheid

Samen met LOGO Mechelen zet ons bestuur acties op en neemt deel aan preventieprojecten die door de overheid worden gestuurd.

Partners

De preventieorganisaties die deel uitmaken van het Logo en waar mee ons bestuur dus ook samenwerkt zijn:

 

 • de huisartsenkringen
 • de centra voor leerlingenbegeleiding
 • de externe en interne diensten voor preventie en bescherming op het werk
 • de lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW's)
 • de diensten van de ziekenfondsen die de gezondheidsbevordering behartigen
 • de consultatiebureaus van Kind en Gezin

Regio

De regio van Logo Mechelen omvat 19 gemeenten met ruim 391.552 inwoners.

Sint-Amands, Bornem, Puurs, Willebroek, Niel, Schelle, Hemiksem, Aartselaar, Boom, Rumst, Mechelen, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Lier, Putte, Bonheiden, Berlaar, Nijlen, Heist-op-den-Berg.

 

Om de lokale besturen beter op maat te kunnen ondersteunen, is de regio opgedeeld in

6 subregio's:

 • Stad Mechelen
 • Bonheiden,Duffel, Sint-Katelijne-WaverBerlaar, Lier, Nijlen
 • Heist-op-den-Berg, Putte
 • Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle
 • Bornem, Puurs, Sint-Amands, Willebroek

 

De regio van Logo Mechelen omvat 5 huisartsenkringen:

Huisartsenkring Dijle & Netevallei

Huisartsenkring Pallieter & Omgeving

Huisartsenkring Klein-Brabant

Huisartsenkring Rupelstreek

Huisartsenkring Willebroek

Elke stap telt!

Fitontbijt en wandeling in het BroekElke stap telt!

Zet 10.000 stappen per dag voor een betere gezondheid

 

Voor meer informatie download hier de brochure of neem een kijkje bij:

 

www.10000stappen.be

 

 

 

Lekker op stap?de 10.000 stappenvoet deelt infobrochures uit

Nu nog een gezonde hap

 

Eet je gezond? Doe de test op:

 

www.gezondheidstest.be

 

Jouw gemeentebestuur doet samen met de gemeenten Puurs, Bornem en Sint-Amands mee aan de actie 10.000 stappen

en werkt hiervoor samen met de huisartsen en Logo-Mechelen.

 

 

Ik stap het af ! 10.000 stappen per dag houdt me fit !

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 50% van de Vlamingen te weinig beweegt om gezond te zijn en daardoor meer risico loopt op verscheidende fysieke en psychologische aandoeningen.


Voor veel van deze mensen is sport net een drempel te hoog. Daarom heeft de provincie Antwerpen de campagne "Ik stap het af ! 10.000 stappen per dag. Het houdt me fit !" gelanceerd. 

10.000 stappen per dag zettenof regelmatig bewegen aan een matige intensiteit en dit dagelijks gedurende 30 minuten is immers dé bewegingsnorm om je gezondheid te verbeteren.

 

 

Hoe begin je eraan ?


stap 1: Hoeveel stappen zet je normaal per dag ? Een stappenteller kan hierbij helpen.

stap 2: Bepaal je doel. Hoeveel extra stappen per dag wil je zetten ? Tip: 500 extra stappen per dag is een

             haalbare uitdaging !

stap 3: Volharding: houd het minstens een week vol.

stap 4: Nieuwe doelstellingen: kies een nieuw doel na elke week

stap 5: Gewoontevorming: houd deze levensstijl aan. Geniet van een grotere dosis levensenergie !

stap 6: Resultaat: ga hiermee door tot je 10.000 stappen per dag haalt.

 

 

Hoe 10.000 stappen inpassen in het dagelijkse leven ?

 

Het is voor velen gemakkelijk in te passen in de dagdagelijkse routines (een verdieping doen met de trap in plaats van de lift of roltrap, een halte vroeger afstappen van de bus, te voet naar de winkel gaan in plaats van met de auto, met de fiets naar het werk, enz)

 

Via de alledaagse (bewegings)activiteiten die niet noodzakelijk bestaan uit 'wandelen' (de vaat doen, de kinderen verzorgen, naar het werk gaan, ...) zet men ongeveer 6.000 stappen/dag.

 

 

Hoe actief ben ik ?


 • minder dan 5.000 stappen per dag = je leidt een zittend leven
 • 5.000 tot 7.499 stappen = je bent weinig actief
 • 7.500 tot 9.999 stappen = je bent redelijk actief
 • vanaf 10.000 stappen = actief
 • vanaf 12.500 stappen = heel actief


Verkoop stappentellers


In het kader van de actie "ik stap het af ! 10.000 stappen per dag. Het houdt me fit !" kan je op de sportdienst een 10.000 stappen-pakket kopen bestaande uit een wetenschappelijk geteste en goedgekeurde stappenteller ook een handleiding en een dagboekje bevat. De kostprijs bedraagt 15 euro.

De stappenteller die we aanbieden is een Digiwalker SW-200. Hij is eenvoudig in gebruik en telt enkel de stappen. Gewoon uit de verpakking halen en hij is klaar voor gebruik !

 

 

Uitleenkoffer met 30 stappentellers


Verenigingen of individuen die in groep gaan wandelen kunnen op de sportdienst gratis de '10.000 stappen Vlaanderen'- uitleenkoffer met 30 stappentellers ontlenen. Dit moet je wel minstens een week vooraf aanvragen.

 

 

Wandelroutes Willebroek


Domeinbos Het Broek: 6 km (natuur)

Kievitswandeling: 6 km

Verschillende wandelroutes in de Rupestreek - Vaartland

 

 

Wandelclub De Vaartlandstappers


Heb je de wandelmicrobe te pakken, sluit je dan aan bij De Vaartlandstappers ! Zij organiseren wandelingen zowel in de naburige gemeenten als elders in Vlaanderen.

Contactpersoon: Mark Van Leuven - 0473 72 00 18 - info@vaartlandstappers.be

 

 

Laat dit een eerste stap zijn naar een actief leven, veel succes !

 

 

Meer info op http://www.10000stappen.be/ en op de sportdienst Willebroek, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek - 03 886 92 30 - sportdienst@willebroek.be

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster