Kinderdagverblijf Bengelhuisje

Groepsopvang van 0 tot 3 jaar Erkend door Kind en Gezin

Verantwoordelijke: Veerle Van den Begin

Adjunct verantwoordelijke: Anita Vander Steen.

 

Telefoon: 03 886 65 57  -   Fax 03 886 97 04

 

De werking:

Het kinderdagverblijf werkt met 1 babygroep waar kinderen tussen 0 en 6 maanden verblijven en 3 semiverticale leefgroepen waar de kinderen verblijven vanaf 6 maanden tot 3jaar.  Afhankelijk van hun leeftijd maar ook van wanneer ze er klaar voor zijn, verhuizen de baby's naar hun vaste leefgroep met aangepaste opvang en infrastructuur.  Om een vertrouwensrelatie op te bouwen, begeleidt een vaste begeleidster een groepje kinderen.

 

Het kinderdagverblijf heeft 3 plaatsen voor occasionele opvang.  Deze is bedoeld voor kinderen uit specifieke doelgroepen zoals ouders die solliciteren, opleiding volgen, herintreden in de arbeidsmarkt of gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren.

 

Het Bengelhuisje stelt de dienstverlening open voor alle gezinnen maar met voorrang aan kinderen:

- van alleenstaande ouders die omwille van werk of opleiding hun kinderen overdag niet zelf kunnen opvangen

- van wie de ouders een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan de inkomensgrens die elk jaar op 1 oktober wordt bepaald door de Vlaamse Overheid en die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen overdag niet zelf kunnen opvangen

- van wie de ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 oktober wordt bepaald door de Vlaamse Overheid en voor wie kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economische en maatschappelijke participatie

- voor wie het om sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij overdag opvang en begeleiding krijgen buiten het gezin

- pleegkinderen

- van wie een broertje en/of zusje in de voorziening opgevangen wordt of werd.

Wij trachten de voorrangsregels voor categorie a tot en met d voor tenminste 20 procent van de opvangcapaciteit van ons kinderdagverblijf na te streven.

 

Tarieven:

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van uw belastbaar inkomen. u moet zich registreren via  https://mijn.kindengezin.be/.  U ontvangt dan een attest met het voor u berekende tarief.

 

U ontvangt jaarlijks ook een fiscaal attest voor de betaalde opvang.

 

Sluitings- en brugdagen : klik hier

Waar kan u ons bereiken?

Kinderdagverblijf Bengelhuisje
Vennestraat 10
2830 Willebroek
T 03 886 65 57
F 03 886 97 04
E bengelhuisje@willebroek.be
doorsturen
Aanmelden
 • Contact Info
 • Eva Kegels
 • Katrien Aerts
 • Rita Bruyndonckx
 • Kathy De Backer
 • Veerle De Bondt
 • Jessica Fernandez
 • Joica Hebbinckuys
 • Vicky Peremans
 • Annelies Roelants
 • Maaike Rooms
 • Katrien Van Asch
 • Dominique Van De Straete
 • Anita Van der Steen
 • Anisha Van Steelandt
 • Sara Van Zaelen
 • Rebecca Verhoeven
 • Elke Vissers
 • Jana De Backer
 • Elise Smet

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster