Duurzame mobiliteit

10/10 label

De provincie Antwerpen geeft scholen en gemeenten een duwtje in de rug.

 

Het label 10op10 biedt erkenning en ondersteuning aan basisscholen en gemeenten uit de provincie Antwerpen die zich actief inzetten voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Deze inspanningen worden beloond met subsidies. 

 

Zo kreeg de gemeente Willebroek in oktober 2014 een subsidie van 5.000 euro voor de aankoop van verkeerslichten aan de schoolpoort van basisschool Sint Joris aan de Mechelsesteenweg. Deze verkeerslichten werden eind augustus 2015 in dienst gesteld.

Autodelen

Autodelen is een initiatief waarbij:

 • ofwel particulieren door hun eigen auto ter beschikking te stellen een efficiënter gebruik van de wagen bekomen en meteen ook andere mensen aan een auto helpen.
 • ofwel een vereniging een aantal wagens aankoopt en die aan hun leden ter beschikking stelt tegen bepaalde voorwaarden en aan een afgesproken prijs.

 

Wie een auto deelt, maakt met meerdere mensen gebruik van één auto. Jij maakt gebruik van de auto wanneer jij hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Bezit is dus niet hetzelfde als gebruik. Autodelen heeft een aantal fundamentele voordelen:

 • Wie zelf een auto bezit, weet dat een auto al heel wat kost nog voordat hij één kilometer heeft gereden.
  Als je een auto deelt, kan je een heel pak geld besparen!
 • Autodelen kan ook een uitkomst zijn voor wie af en toe een tweede auto nodig heeft.
 • Soms is een auto gewoon handiger. Deel je een auto, dan kun je gaan en staan waar je wilt en heb je er daarna geen omkijken meer naar.
 • Bovendien heeft zo'n initiatief een positief effect op de parkeerdruk.
  De gemeente kan dan ook op sommige plaatsen parkeerplaatsen voorbehouden voor het autodelen.

Indien je interesse hebt in het concept van het autodelen, kan je steeds terecht bij Cambio of Autopia.

Het STOP-principe

Quasi iedereen heeft elke dag te maken met mobiliteit: winkelen, gaan werken, de kinderen naar school brengen,… Het mobiliteitsplan van Willebroek gaat uit van een omvattende visie inzake mobiliteit. De nadruk op de zachte mobiliteit vormt hierbij een essentieel onderdeel, het zogenaamd duurzaam verplaatsingsgedrag. Een voortvloeisel daarvan betreft het STOP-principe. Dit staat voor zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen inzetten. Vooral voetgangers en fietsers kunnen zich kosteloos zonder enige luchtverontreiniging verplaatsen. Het stappen en het trappen dienen bijgevolg gestimuleerd te worden.

 

Voetgangers

Als voetganger ben je een zwakke weggebruiker. Omdat je als voetganger geen beschermend omhulsel of koetswerk hebt, zijn er regels in het leven geroepen die jouw veiligheid verhogen.

 • Je bent verplicht gebruik te maken van het voetpad indien dit aanwezig is.
 • Als er binnen de dertig meter afstand een zebrapad is, moet je dat gebruiken om de straat over te steken.
 • Voor je de straat oversteekt, moet je er zeker van zijn dat er geen verkeer aankomt of dat je veilig kunt oversteken zonder het verkeer nodeloos te hinderen.
 • Je moet altijd voorrang verlenen aan tram en trein.
 • Je moet aangepaste kleding dragen. Zorg ervoor dat je steeds duidelijk zichtbaar bent voor bestuurders.
  Draag bijvoorbeeld geen donkere kleren als het donker wordt.

Als voetganger heb je steeds voorrang bij het overteken op het zebrapad. Doch is het niet altijd verstandig om die voorrang te gaan opeisen. Wanneer het gemotoriseerd verkeer te dicht bij een zebrapad genaderd is of te snel rijdt, is het niet doordacht om over te steken.

 

Fietsers

Fietsen zit in de lift. Steeds meer mensen springen tijdens het weekend op de fiets om een stukje van onze groengebieden in de gemeente te verkennen. Ook tijdens de week nemen werknemers en scholieren met veel plezier de fiets voor hun verplaatsingen. Dit is ook logisch: fietsen is gezond, milieuvriendelijk en … dikwijls ben je veel sneller ter plaatse. Daarom doet de gemeente inspanningen in de ontwikkeling van bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk of kortweg het BFF genaamd.

Fietsers behoren, net als voetgangers, tot de groep van de zwakke weggebruikers. Je wordt hiervoor extra in bescherming genomen door de wet. Maar dit betekent niet dat je geen verplichtingen hebt. Je mag geen misbruik maken van de voorrang die je als fietser op bepaalde plaatsen hebt, want dan kan je andere weggebruikers in gevaar brengen. Je bent verplicht om de verkeerswetgeving na te leven om jouw eigen veiligheid en die van anderen te garanderen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat jouw fiets en jouw uitrusting steeds in orde zijn.

Als fietser moet je steeds op het fietspad rijden. Volgens de verkeersregels moet je gebruik maken van de oversteekplaatsen en wegen die voor fietsers bestemd zijn. Je moet steeds de rechten van de andere zwakke weggebruikers respecteren. Onvoorzichtig rijgedrag is ook voor fietsers niet toegelaten. Fietsers hebben geen voorrang op een oversteekplaats voor fietsers. Ze mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven en moeten op de naderende voertuigen letten.

Vervoerplannen

Bedrijfsvervoerplannen

De gemeente wilt de opmaak van bedrijfsvervoerplannen stimuleren. Er wordt ook gedacht om een bedrijfsvervoerplan voor de gemeente zelf op te maken.

Met het bedrijfsvervoerplan wil men alle verplaatsingen van en naar het bedrijf (woon-werk, zakelijk, bezoekers, goederen) verbeteren in functie van de behoeften van de betrokken actoren (werknemers, werkgever, bezoekers, leveranciers).

De algemene doelstellingen zijn:

 • een betere bereikbaarheid.
 • een verhoogde verkeers-veiligheid.
 • een betere verkeersleefbaarheid (minder files, minder verkeersongevallen etc.).
 • het aantal autokilometers verminderen door alternatieven voor te stellen.

Aandacht gaat daarbij onder meer uit naar carpooling, openbaar vervoer en fietsverkeer.

 

Schoolvervoerplannen

In 2006 werd in het kader van het mobiliteitsplan door de gemeente het initiatief genomen tot het opmaken van schoolvervoerplannen.

In het begin van dat jaar werd een startvergadering met de deelnemende scholen georganiseerd. In deze vergadering werd er een protocol ondertekend voor het opstellen van de schoolvervoerplannen.

 

Het uitgangspunt van een schoolvervoerplan is de mobiliteit rond een school in kaart te brengen.

Het vormt dus de perfecte basis voor een al dan niet grondige herinrichting van de schoolomgeving.

Een schoolvervoerplan omvat drie onderdelen:

 • een inventarisatie van de verplaatsingen van en naar de school en de mobiliteitsknelpunten.
 • een actieplan dat ouders, leerlingen, leerkrachten, buurtbewoners,… aanzet om de knelpunten in de schoolomgeving en op de schoolroutes mee weg te werken. Er wordt getracht om de autodruk aan de schoolpoort te verminderen en om meer kinderen met het openbaar vervoer of met de fiets naar school te laten komen.
 • een evaluatiemoment.

Fietsersbond

Fietsersbond: bewust kiezen voor de fiets

Al meer dan 23.500 fietsers in Vlaanderen en Brussel steunen de Fietsersbond en eisen een toekomstgerichte en bewuste keuze voor de fiets.

Om van de fiets een logische keuze te maken voor alle verplaatsingen ijvert de Fietsersbond samen met honderden vrijwilligers in meer dan honderd gemeenten in Vlaanderen en Brussel voor:

 

1 Fietsvriendelijke infrastructuur

Meer fietsen begint bij een fietsvriendelijke infrastructuur. Met onze meetfiets brengen we de kwaliteit en het comfort van fietspaden in kaart. Zo bieden we gemeenten en steden een objectief zicht op hun fietsinfrastructuur en kunnen zij hun geplande investeringen bijsturen waar nodig.

Naast kwaliteitsvolle fietspaden, pleiten we voor samenhangende en herkenbare fietsroutes. Een autoweg stopt ook niet plots. Daarom ijveren we ervoor fietsroutes in zijn geheel te bekijken en zwakke schakels weg te werken.

Ook betere fietsenstallingen, kruispunten op maat van de fietser, autoluwe kernen en een doordachte ruimtelijke ordening zijn essentieel om meer mensen op de fiets te krijgen.

 

2 Verkeersreglement op maat van de fietser

De fietsstraat en rechtsaf door rood maken fietsen efficiënter en aantrekkelijker. Nu streven we naar een zone 30 overal in de bebouwde kom. Dat maakt fietsen een logische keuze.

 

3 Fiscale maatregelen die fietsen bevorderen

Voor een fietsbevorderend fiscaal klimaat realiseerden we al de invoering van de fietsvergoeding woon-werkverkeer. Om de fiets nog meer een logische keuze te laten zijn, eisen we nog meer fiscale maatregelen.

Steun een toekomstgerichte en bewuste keuze voor de fiets

Wil je een fietsvriendelijke infrastructuur, waardoor je veilig en comfortabel naar je werk fietst, boodschappen doet, de kinderen naar school brengt … Laat je dan horen en sluit je bij ons aan. Je betaalt 23 euro voor één persoon en 30 euro voor het hele gezin. Je profiteert dan ook een jaar lang van alle ledenvoordelen zoals een verzekering rechtsbijstand en kortingen bij fietshandelaars.

 

Autodelen

Gebruik je weinig je auto en vind je dat de kosten van die wagen zwaar doorwegen? Of
heb je geen auto, maar heb je er soms wel één nodig? Staat de tweede wagen in het
weekend meestal stil? Of zou je wel af en toe een tweede wagen kunnen gebruiken? Dan
is particulier autodelen de oplossing voor jou!

 

Duurzame mobiliteit
Autodelen is een vorm van duurzame mobiliteit waarbij meerdere personen om beurt gebruik maken van één (of meerdere) wagen(s). De wagen wordt dus gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan hij door een andere persoon gebruikt worden. Autodelen heeft tal van voordelen. Het is niet alleen dé goedkoopste manier om met de auto te rijden, maar is ook goed voor de gezondheid. Bovendien is het een manier om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad te verbeteren en zijn er ook verschillende maatschappelijke voordelen.

 

Tal van voordelen!

Zo ga je meer nadenken over je autogebruik, zorgt het minder aantal gereden kilometers voor een schoner leefmilieu en zorgen mindergeparkeerde wagens voor meer open ruimte. Die ruimte kan gebruikt worden voor het aanleggen van parkjes, speeltuinen, ontmoetingsplaatsen, enz.
Daarnaast zorgt autodelen ook voor meer sociaal contact.


Wil je weten hoe je mensen vindt die samen met jou een auto willen delen of om je eigen
auto mee te delen, welke afspraken je moet maken, en welke verzekering je moet
nemen? Surf dan snel naar www.autodelen.net .

Nieuwe regeling 65+ bij De Lijn

65+ rijden nog gratis met De Lijn tot en met 31 augustus 2015.

Vanaf 1 september 2015 moeten ook zij een geldig abonnement hebben.

Dit kan op hun MOBIB-kaart of met de andere vervoerbewijzen van De Lijn (biljet, Lijnkaart, SMS-ticket).

Een jaarabonnement voor 65+ kost 50,00 euro, veel voordeliger dan het duurder tarief van de Omnipas. Vanaf 17 ritten aan biljetprijs op jaarbasis is het voordeliger om dit abonnement aan te schaffen.

 

De Lijn zal alle 65+’ers die in het bezit zijn van een MOBIB-kaart van De Lijn aanschrijven met de uitnodiging tot het betalen van 50,00 euro voor een jaarabonnement.

Als u nog geen MOBIB-kaart heeft, kan u deze aanvragen bij De Lijn. U kan hiervoor dit formulier gebruiken.

 

Meer info vindt u op de site van De Lijn zelf.

Acties duurzame mobiliteit

FietsTelweek 16 - 22 september 

 

Tijdens de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september vindt de allereerste FietsTelweek plaats. Een week lang telt elke fietser én fietskilometer in Vlaanderen. Nog nooit is het fietsgebruik en -gedrag van de Vlaming grondig in kaart gebracht, laat staan gedigitaliseerd. Fietsberaad Vlaanderen neemt daarom samen met haar partners het initiatief om daar verandering in te brengen. Een week lang verzamelen we zoveel mogelijk fietsgegevens via een gratis app waarmee fietsers hun eigen routes tracken, met vaste fietstelpunten of telslangen op de fietspaden en aan de hand van manuele tellingen.

Volg de FietsTelweek via www.fietstelweek.be en op Twitter, Facebook en Instagram via #FietsTelweekVL.

  

 

Dowload de FietsTelApp

Fietsers kunnen ook zelf meewerken aan de FietsTelweek door hun eigen fietsgedrag te registreren met hun smartphone. De gratis FietsTelApp is beschikbaar vanaf 20 augustus in de App Store en Google Play. Deze app brengt het aantal fietskilometers en de gevolgde routes in kaart en vertaalt die naar nuttige informatie voor de fietser zoals de impact op mobiliteit, gezondheid en klimaat. Fietsers kunnen via de app ook deelnemen aan een grote fietswedstrijd waarin ze het, alleen of in groep, tegen mekaar opnemen om zoveel mogelijk fietskilometers te verzamelen. Elke dag vallen er prijzen te winnen en op het einde van de FietsTelweek wordt in elke provincie een groepswinnaar beloond. Motiveer uw collega’s met een smartphone om de FietsTelApp te downloaden en samen zoveel mogelijk fietskilometers te verzamelen. Wie weet valt uw lokaal bestuur wel in de prijzen. De Universiteit Gent zorgt voor de wetenschappelijke begeleiding van het project.

 

 

 

 

 

 

 

 

Europese Week van de Mobiliteit

 

In september loopt de Europese week van de mobiliteit.

Deze themaweek zal de vroegere aardig-op-weg-week vervangen. Het concept van de autoluwe zondag past daar perfect in.

 

 

Dag van de trage weg

 

Snoeibeurten, zwerfvuilacties en ontdekkingstochten langs trage wegen, dit zijn de ingrediënten van de Dag van de trage weg.

In samenwerking met Hivro neemt de gemeente deel aan deze actie. Willebroek wil door haar deelname zich actief inzetten voor de opwaardering van de trage wegen op het grondgebied. In het gemeentelijke mobiliteitsplan werd het optimaliseren van de benutting van de trage wegen als één van de hoofdthema's gemarkeerd.

doorsturen
Aanmelden
 • Contact Info

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster