Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek bij stedenbouwkundige aanvragen kan u herkennen door de gele affiche dat wordt uitgehangen op de plaats van de geplande werken ter hoogte van de rooilijn.


Er zijn doorgaans geen specifieke vormvereisten gesteld aan de inhoud van een bezwaarschrift. Let in elk geval op de volgende punten:

  • Vermeld uw volledige naam en adres en onderteken het bezwaarschrift
  • Vermeld het voorwerp van uw bezwaarschrift: waartegen is het gericht?
  • Vermeld de feitelijke gegevens die relevant zijn (eigendomsaktes, verkregen vergunningen, planningscontext, erfdienstbaarheden, eigendomsstructuren, enz.)
  • Vermeld uw bezwaren. Werk deze grondig en gestructureerd uit. Tracht deze feitelijk en juridisch te onderbouwen, zo mogelijk aan de hand van wetgeving, rechtspraak, rechtsleer. Laat u hiervoor zo nodig bijstaan.
  • Vermeld in voorkomend geval alternatieven, oplossingen, voorstellen,...
  • Structureer het bezwaarschrift zo duidelijk mogelijk
  • Formuleer uw zinnen helder en precies

 

Eventuele opmerkingen of bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen – Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek, of afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs.

 

Voor een overizcht van de huidige, lopende openbare onderzoeken binnen aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsaanvragen dient u zich te begeven naar het administratief centrum Pastorijstraat 1, 2830 WILLEBROEK.

 

Een inzage kan tijdens volgende openingsuren:

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK GEMEENTEBESTUUR WILLEBROEK

Ruimtelijk Uitvoeringsplan 4: ZONEVREEMDE BEDRIJVEN

 

De gemeenteraad van de gemeente Willebroek heeft in zitting van 23 januari 2018 het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 4 “Zonevreemde bedrijven” voorlopig vastgesteld. 

 

Het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan zal van 12 februari 2018 tot en met 13 april 2018 aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. 

 

Een inzage kan gedurende bovengenoemde periode bij de dienst Ruimtelijke Ordening op het administratief centrum van de gemeente Willebroek – Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek – tijdens de openingsuren als volgt:

-      maandag            9u - 12u

-      woensdag           9u - 12u

-      donderdag          9u - 12u en 16u - 19u30. 

 


U kan het ontwerp ook raadplegen en downloaden via deze link.


Eventuele adviezen, opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden te worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p.a. Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek, of afgegeven tegen ontvangstbewijs

op het administratief centrum van de gemeente Willebroek.

 

(get.) Dirk Blommaert, Waarnemend Secretaris

(get.) Eddy Bevers, Burgemeester

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster