Register onbebouwde percelen

Om vanuit het Willebroekse gemeentebestuur een goed woonbeleid te voeren in kader van het Decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009, wordt er werk gemaakt van een inventaris van alle onbenutte bouwpercelen in woongebieden. 
 

In het Register Onbebouwde Percelen lijst een gemeente op welke onbebouwde percelen nog in aanmerking komen voor bebouwing en waar deze zich in de gemeente situeren. De opbouw van het register maakt het ook mogelijk om een overzicht te krijgen van de onbebouwde bouwgronden en kavels die eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster