Musea

Museum Sashuis

Sasplein 18, Klein-Willebroek

 

 

Het Sashuis gelegen langs de oude arm van de Vaart van Willebroek, belicht de ontstaansgeschiedenis van het kanaal en de daarmee verbonden geschiedenis van Klein- Willebroek.

Het oorspronkelijke Sashuis werd in 1573, samen met de aanleg van het Sas, gebouwd.

Door de tumultueuze periode (tijd van de Spaanse overheersing) werd de sasmeesterswoning herhaaldelijk beschadigd en uiteindelijk vernield.  In 1608 werd een nieuw (en huidig) Sashuis gebouwd.  Deze datum werd met smeedijzeren cijfers in de gevel aangebracht.

Na de sluiting van het sas van Klein-Willebroek in 1980, verloor het Sashuis, en dit na 5 eeuwen, zijn oorspronkelijke functie.

Na een grondige restauratie werd het Sashuis in 1987 officieel als gemeentelijk museum geopend.

Aan de hand van fotopanelen wordt de geschiedenis van Klein-Willebroek en van de Willebroekse Vaart verteld.

 

Open

Woensdag, Zaterdag en zondag en feestdagen van 29 april tot 1 oktober telkens van 14-18 uur

Groepen ook op afspraak

 

 

Museum Herman de Cuyper

Mechelsesteenweg 249 , Willebroek (Blaasveld)

 

museum De Cuyper.cropped.jpg

Het museum

Het Museum Herman De Cuyper is gelegen aan de Mechelsesteenweg 249 te Blaasveld, een deelgemeente van Willebroek. Het werd naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van de beeldhouwer (1904 - 1992) voor het publiek opengesteld. Het museum omvat naast de atelierwoonst een moderne tentoonstellingsruimte, die een overzicht geeft van het sculpturaal en grafisch oeuvre van de kunstenaar.

Herman De Cuyper kreeg zijn opleiding aan de Mechelse academie en ontpopte zich in de loop van de jaren dertig tot een vertegenwoordiger van de generatie van 1900: de animisten.  Als beeldhouwer wist hij zijn intimistische visie op de grote levensmomenten van de mens uit te beelden in rechtstreeks gehouwen sculpturen in steen en hout.  Hij was een vernieuwer op het vlak van de religieuze kunst.  Buiten het oorlogsmonument (1928), kapte De Cuyper talrijke grafmonumenten op het kerkhof te Blaasveld.  Voor het kasteel Bel-Air bevindt zich het portret van zijn jeugdvriend en verzetsheld Jan Neutjens (1907 - 1943) in brons.  Op het kerkhof te Willebroek realiseerde de kunstenaar in 1939 het grafmonument voor pastoor Cleymans (1899- 1938).

In de regio Klein-Brabant creëerde De Cuyper belangrijke religieuze cycli in open lucht.

 

Openingsuren

Alle dagen van 10 - 18 uur

Gesloten op wettelijke feestdagen

 

Toegangsprijs

Het museum is gratis toegankelijk

 

Informatie

Tel. : 03/294.50.85

E-mail: info@museumhermandecuyper.be

Meer info : http://www.museumhermandecuyper.be/

Harmonium Art Museum

Voormalige kerk van OLV Onbevlekt Ontvangen

Volksstraat 55 in Klein-Willebroek

 

 

Het Harmonium Art museuM (H.A.M) werd opgericht door Ben Roemendael die zijn verzameling harmoniums, uit meerdere landen en verschillende bouwers, graag aan het grote publiek wou tonen.

Zo staan er "zuigwindharmoniums en drukwindharmoniums" met één of twee klavieren en zelfstandig pedaal. 

De harmoniums dateren allen uit de periode van 1851 tot 1930. 

Elk harmonium wordt door de conservator gedemonteerd en na reiniging en eventuele restauratie, terug speelklaar gemaakt en in het museum tentoongesteld.
De huidige verzameling bestaat uit meer dan zestig harmoniums, waarvan een vijfenveertig in speelklaar tentoon staan in het museum.

Ieder jaar organiseert het museum rond 21 maart een Lenteconcert en rond 21 september een herfstconcert op harmonium en/of orgel door een specialist-organist.

 

Open

van Sinksen tot Open Monumentendag in september, iedere zaterdag en zondag van 13u tot 18u.

Toegang gratis

Groepen vanaf 10 personen met rondleiding en demo : 3 euro per persoon (enkel na afspraak)

 

Contact

HAM, p.a. vzw Scelliana, Dendermondestraat 13-15, 2627 Schelle, tel. 0032 03 887 61 97 of e-mail: harmonium.art@skynet.be

Meer informatie : https://harmoniummuseum.be/ 

 

 

Memoriaal Fort van Breendonk

Brandstraat 57, 2830 Willebroek

 

 

Het museum

Het Fort van Breendonk is een militaire vestiging, gebouwd tussen 1909 en 1914 en maakt deel uit van de fortengordel rond Antwerpen. Rondom het Fort werd een watergracht gegraven, waarvan de aarde werd gebruikt om het Fort te bedekken.

 

Tijdens de 2de Wereldoorlog werd door de Duitse bezetter van het fort een gevangenkamp gemaakt. 

Zijn opdracht bestond erin gevangenen te ontvangen die bestemd waren om later gedeporteerd te worden.

Op 20 september 1940 komt SS-Sturmbannführer (SS-majoor) Philipp Schmitt met de eerste gevangenen in het Fort van Breendonk aan. Breendonk wordt hiermee een gevangenenkamp voor de Sipo-SD, de Duitse politieke politie die een onderdeel is van de SS.

Op 22 september 1941 wordt een eerste konvooi van Belgische politieke gevangenen uit Breendonk en de Citadel van Hoei naar het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg gestuurd. Andere konvooien zullen volgen. Breendonk wordt hiermee een doorgangskamp, waar men gemiddeld een drietal maanden verblijft totdat men naar de concentratiekampen in Duitsland, Oostenrijk, Polen,… gedeporteerd wordt.

In totaal hebben ongeveer 3500 personen, waaronder een dertigtal vrouwen, de "Hel van Breendonk" gekend.

Ongeveer de helft van die 3500 keerden niet levend terug uit de kampen.

 

Openingsuren

Open alle dagen van 9u30 tot 17u30  (laatste toegang 16u30) behalve op de laatste zondag van augustus en op Kerstmis en Nieuwjaar.

 

Praktische Informatie

Tel. 03/860 75 25

Fax. 03/866 53 91

Meer info vind je op de website van het Memoriaal Fort van Breendonk   http://www.breendonk.be/

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster