Tapvergunning

Door het invoege treden van de wet van 15/12/2005 op de administratieve vereenvoudiging II, ligt vanaf 1/1/2006 de behandeling van de aanvragen om vergunning voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken uitsluitend bij de gemeentebesturen.

De administratie der douane en accijnzen komt niet meer tussen in de vergunningsprocedure.

 

Er zijn 3 verschillende soorten slijterijen:

  • Uitbaters van een reizende slijterij (zonder vaste locatie) kunnen een aanvraag om vergunning doen bij het gemeentebestuur van de uitbating en/of de woonplaats van de uitbater.
  • Vaste drankgelegenheden die gegiste/sterke dranken willen verkopen moeten een speciale machtiging (horeca-vergunning) van het College van Burgemeester en Schepenen aanvragen.
  • Organisatoren van tijdelijke drankgelegenheden (occasioneel) dienen geen vergunning meer aan te vragen aan het gemeentebestuur. Dit werd beslist in collegezitting van 23 augustus 2013.

U kan een aanvraag doen bij de gemeente Willebroek na het raadplegen van de website rond drankvergunningen.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster