Links ondernemen

VOKA

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65% van de private werkgelegenheid en 66% van de toegevoegde waarde in Vlaanderen.

 

Wat Voka wil zijn, dat staat in de missie:

"Voka wil als het meest nabije, invloedrijke en professionele netwerk van ondernemers en de representatieve organisatie van ondernemingen in Vlaanderen een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen en wil op die manier fundamenteel bijdragen tot welvaart en welzijn van zijn regio."

 

Meer informatie vindt u terug op www.voka.be.

 

 

Agentschap Ondernemen

Het Agentschap Ondernemen is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Het behoort tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).
Het is ontstaan in 2009 bij de samensmelting van het Agentschap Economie en het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO). 
 
Het is de taak van het agentschap om het economisch beleid uit te voeren en in te staan voor de operationele voorbereiding.
 
Het Agentschap Ondernemen is een aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers.  U, als ondernemer, kan er bijvoorbeeld met volgende vragen terecht:
 • U bent als ondernemer op zoek naar steun bij de Vlaamse overheid?
 • U wil meer weten over formaliteiten en vergunningen?
 • U zoekt een vestigingsplaats of uitbreidingsmogelijkheden?
 • U zoekt financiering voor het starten van uw onderneming of voor een nieuw project?
 • U wil innoveren met de hulp van de overheid?
 • U wil investeren in milieu- of energievriendelijke technologie?
 • U zoekt begeleiding bij een dossier?
Het Agentschap Ondernemen gidst u in alle vertrouwelijkheid doorheen het overheidslandschap.
 
Contact informatie:
Agentschap Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
 

 

Syntra

Syntra Antwerpen en Vlaams Brabant biedt verschillende opleidingen aan voor ondernemers en haar werknemers.

 

Op de site van Syntra krijgt u een overzicht van de aangeboden opleidingen.

Kruispuntbank

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in beheer van de FOD Economie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen en tevens een efficiëntere organisatie te verkrijgen van de overheidsdiensten.

 

Sommige gegevens van de KBO zijn voor iedereen toegankelijk met de onlinetoepassing Public Search.

 

Daarnaast levert de KBO diensten die alleen bestemd zijn voor ondernemingen. Zo kunnen ondernemingen met Private Search hun eigen gegevens raadplegen. Ondernemingen kunnen ook sommige gegevens van andere ondernemingen opvragen voor commercieel gebruik.

 

Voor ondernemingsloketten en overheidsdiensten zijn er afzonderlijke toegangen tot de gegevens van de KBO voorzien.

Intercommunales

Een intercommunale is een vereniging van twee of meer gemeenten met als doel taken van gemeenschappelijk belang te realiseren.

 

Deze  taken situeren zich vaak op het gebied van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, televisiedistributie), huisvuilverwerking, sociale huisvesting, crematoria, streekontwikkeling, enz.

Het takenpakket van de gemeente is immers enorm uitgebreid en complex geworden.

Bovendien zijn er ook opdrachten en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden en financieel onhaalbaar zijn.

Om deze te kunnen realiseren, wordt een ruimer samenwerkingsverband tussen de verschillende gemeenten (intercommunales) opgericht.

 

De gemeente Willebroek werkt samen met verschillende intercommunales.

 

Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u een overzicht van intercommunales die actief zijn in Willebroek.

Ondernemingsloketten

Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen.

Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties.

De ondernemingsloketten staan in voor de volgende opdrachten:

 • inschrijving van de handels- en ambachtsondernemingen in de KBO;
 • onderzoek van een aantal verplichte voorafgaande machtigingen bij de inschrijving van een handels- of ambachtsonderneming: de ondernemingsvaardigheden, de machtiging voor ambulante handel, de machtiging voor kermisactiviteiten, de beroepskaart voor vreemdelingen, de vergunning slager-spekslager.
 • afleveren van uittreksel uit de KBO;
 • innen voor rekening van de Schatkist van de rechten die verschuldigd zijn;
 • eventueel: actualiseren van het ondernemingsnummer bij de BTW.

De volledige lijst van de erkende ondernemingsloketten vindt u terug op de website van de Federale Overheidsdienst voor Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
Via bovenstaande link vindt u de contactgegevens van de verschillende ondernemingsloketten in de buurt van Willebroek in alfabetische volgorde.

U kan ook rechtstreeks bij het agentschap ondernemen terecht.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster