Vertegenwoordiging

In Willebroek zijn verschillende handelsverenigingen actief.

Bedrijfsleiders kunnen voor info en advies ook terecht bij de Kamer van Koophandel.

Adviesraad Lokale Economie

De adviesraad lokale economie is een gemeentelijke adviesraad. Hij groepeert verschillende ondernemers, handelaars en vrije beroepen.

De adviesraad verleent het gemeentebestuur advies over economisch gerelateerde onderwerpen.

 

De adviesraad heeft als doel:

  • te beraadslagen over aangelegenheden die op gemeentelijk vlak rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten en belangen van de zelfstandige ondernemers, ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen;
  • aangesloten zelfstandige ondernemers, ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen op een georganiseerde wijze te raadplegen;
  • door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te coördineren en te bevorderen, evenwel zonder consumentgerichte commerciële activiteiten te ontwikkelen;
  • het gemeentebestuur te adviseren in aangelegenheden die te maken hebben met het beleid op vlak van lokale economie, activiteiten en belangen van zelfstandige ondernemers, ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen, en dit zowel op eigen initiatief als op verzoek van het gemeentebestuur.

 

 

 

Unizo

UNIZO verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel, van eenmanszaak tot groei-KMO uit alle sectoren. Daarmee zijn ze de grootste ondernemersorganisatie.

 

UNIZO wil ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen, kortom ze maximale kansen geven. De organisatie richt zich tot zelfstandige ondernemers, werkend in hun eigen zaak en op eigen risico. Ze staan dicht bij hun markt, hun medewerkers en klanten. Het gaat dikwijls om gezins- en familiebedrijven van jonge eenmanszaak tot internationaal actieve groei-KMO's.

 

Meer informatie over Unizo vindt u terug op www.unizo.be.

 

UNIZO-Willebroek vertegenwoordigt UNIZO-nationaal in onze gemeente. Voor meer info kan u steeds terecht op www.unizo.be/willebroek. Daar vindt u alle contactgegevens van de bestuursleden en diverse andere info.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster