Administratief centrum Willebroek

Nieuw administratief centrum

Iedereen heeft waarschijnlijk al wel eens iets horen zeggen over het nieuw gemeentehuis…

Maar hoe zit dat nu precies allemaal in elkaar?

 

Wel, er is inderdaad een nieuw gemeentehuis (administratief centrum) met een nieuw dienstverleningsconcept.

Het gebouw staat op de plaats van de vroegere Broederschool (Pastorijstraat – recht tegenover de achterzijde van het huidige gemeentehuis).

 

Het concept staat volledig in het teken van u, van jullie, van de Willebroekenaars.

Onze belangrijkste doel is alle openbare diensten klantvriendelijker en eenvoudiger te maken.

Daarom zitten alle diensten van gemeente en OCMW, samen met het welzijnshuis en de Werkwinkel, in één gebouw.

Er is een echt onthaal, een maximale waarborg van privacy, een systeem voor minimale wachttijden,…

Kortom, het is alleen maar beter geworden voor de inwoners, maar ook voor het personeel.

 

Kort samengevat betekent dit nieuw gemeentehuis:

  • u hoeft nog maar naar één plaats te gaan (diensten worden gecentraliseerd);
  • u geniet van maximale privacy door ticketsysteem;
  • u hoeft nooit lang te wachten;
  • u wordt ontvangen in een modern gebouw waar iedereen zijn weg zal vinden;
  • u wordt onmiddellijk verder geholpen aan een snelbalie, waardoor u voor een groot deel van de dienstverlening niet meer hoeft te wachten.

 

Het administratief centrum in een groter geheel

Integratie in groter geheel
 

Het nieuw administratief centrum past in de plannen en in de visie van Willebroek-Morgen.

Het oude gebouw is namelijk met het nieuwe gebouw verbonden door middel van een nieuwe openbare publieke ruimte, de stadsfoyer genaamd.

Deze stadsfoyer bestaat uit een aaneenschakeling van binnen- en buitenruimtes, overdekte plaatsen en toegangen tot de verschillende gebouwen. Zij is de centrale publieksruimte, een inkomplein, een interne formele ontmoetingsruimte.

Deze foyer is de centrale ontmoetingsplaats van waaruit u als burger naar de juiste dienst wordt begeleid, transparant en voor iedereen bereikbaar.

 

In een latere fase zal de (huidige) lokettenzaal worden ingericht als een centrale en overdekte activiteitenruimte. Deze ruimte zal ingezet kunnen worden als culturele ontmoetingsplaats in de brede zin van het woord. (= multifunctionele ruimte)

 

 

Een overdekt plein

 

Een verbindende straat

  

Het plein aan de politie (achter het oude gemeentehuis) zal geen dienst meer doen als parking, maar zal letterlijk en fi guurlijk de verbinding vormen tussen het oude en het nieuwe gemeentehuis. Samen met de oude lokettenhal is dit als het ware een nieuw voetpad tussen de August Van Landeghemstraat en de Pastorijstaat.

 

Een omsloten voorplein

 

Aan de Pastorijstraat, net voor het nieuw administratief centrum, is er een publiek voorplein dat leidt naar de publieke inkom en de onthaal en snelbalie.

Een nieuw dienstverleningsconcept

U als inwoner staat centraal

 

We hebben dus een nieuw concept ontwikkeld dat de organisatiefilosofie van de gemeente en OCMW ondersteunt en stimuleert. We hebben een gebouw ontwikkeld waar bestuurders, ambtenaren en vooral bewoners graag naartoe komen. We bouwden niet enkel een gebouw, we creëerden dus ook een nieuwe manier van werken. We vormden ons om tot een moderne, hedendaagse, efficiënte en klantvriendelijke organisatie. In deze organisatie staat een snelle en correcte dienstverlening centraal. Een dienstverlening die vertrekt vanuit 1 motto:

'We helpen onze inwoners zoals we zelf graag geholpen willen worden.'

 

OCMW en gemeente samen

 

Tot enkele maanden geleden zaten onze diensten verspreid over verschillende gebouwen in Willebroek. Niet altijd even makkelijk om de dienst te vinden die je zocht. Hierdoor werd er vaak veel tijd en energie verloren, iets wat we de dag van vandaag niet in overvloed hebben. Door alle diensten te centraliseren, is de dienstverlening duidelijker en eenvoudiger geworden. Nu kan u op één plaats terecht voor een antwoord op al uw vragen.

Meer nog zelfs! Ook het welzijnshuis (CAW) en de werkwinkel zitten mee in het nieuwe administratieve centrum.

Uiteraard blijven het 2 aparte organisaties met hun eigen identiteit en eigenheid.

 

Een plaats om elkaar te ontmoeten

 

Het nieuw administratief centrum is een plaats waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Een plaats waar jongeren en ouderen, allochtonen en autochtonen, mensen in armoede en bedrijfsleiders zich welkom voelen. Maar ook medewerkers, van de nu verspreide diensten, ontmoeten elkaar nu tijdens de koffie- en middagpauze. De belangrijkste meerwaarde die deze centralisatie met zich meebrengt, is dat er beter ingespeeld kan worden op het samenspel tussen burger en bestuur, administratie en politiek.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster