Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid begint bij het naleven van de verkeerswetgeving.

Er is echter meer ...

 

Veiligheid bij overwegen, lees hier meer!

Verkeerswetgeving

Het in acht nemen van de verkeersregels is een grote waarborg voor een veilig en leefbaar verkeer. Een goede onderrichting van de vigerende verkeersreglementering is bijgevolg meer dan een noodzakelijkheid. Niettemin is de verkeerswetgeving onderhevig aan een voortdurende verandering. Deze wijzigingen kan u terugvinden op de website van de wegcode. Naast deze wijzigingen kan u daar informatie terugvinden die u nodig heeft om u als weggebruiker goed voorbereid op de baan te begeven.

Zone 30

De gemeente heeft de ambitie om de zone-30 in te voeren in de meeste van haar verblijfsgebieden.  

Stelselmatig wordt die zone-30 regeling ingevoerd.

In concreto betekent dit dat auto's er niet sneller dan 30 km/uur mogen rijden. Een zone-30 betekent ook dat er gekozen wordt voor gemengd verkeer: fietsers en auto's delen er samen de rijweg.

Op die manier wil het bestuur de verkeersveiligheid van de woonbuurten verhogen en de straat terug aangenaam maken voor voetgangers en fietsers. Tevens wil de gemeente hiermee het fietsgebruik stimuleren. Een zone-30 regeling heeft bovendien het grote voordeel dat sluiproutes door woonwijken onaantrekkelijk worden. De belevingswaarde (kwaliteit) van de omgeving verbetert en dit komt door onder andere minder geluidsoverlast vanwege auto's. Daarenboven stoten traag rijden auto's veel minder fijn stof uit.

Gemachtigde opzichters

Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen om groepen voetgangers (kinderen, scholieren, bejaarden, personen met een handicap) veilig te laten oversteken. Zij maken gebruik van een bordje C3 om het verkeer te laten stoppen.

Zij zijn bovendien herkenbaar door een driekleurige armband met de naam van de gemeente erop.

 

Willebroek heeft voor het moment vier gemachtigde opzichters onder het PWA-stelsel op haar grondgebied. Zij worden op strategische kruispunten opgesteld. De bedoeling is de veiligheid bij het oversteken te waarborgen in het kader van verplaatsingen naar en van de scholen.

Daarnaast kunnen de scholen ook gemachtigde opzichters voorzien ter beveiliging van hun schoolomgeving.

 

Geïnteresseerden die de leeftijd van 18 jaar reeds bereikt hebben, kunnen een gratis opleiding krijgen bij de verkeerspolitie van Willebroek. Deze opleiding bevat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De duur van de cursus beslaat ongeveer een halve dag. Bij het beëindigen van de opleiding krijg je een machtiging van de Burgemeester om de taak van gemachtigde opzichter waar te nemen op het grondgebied van de gemeente Willebroek.

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster