Parkeren in Willebroek

Optimal Parking Control (OPC) helpt de gemeente Willebroek met het uitvoeren van een doeltreffend parkeerbeleid.
We doen dat op een faire en servicegerichte manier. Zo blijft het aangenaam wonen, werken en winkelen in Willebroek.

 

Het gemeentebestuur Willebroek wil met het parkeerbeleid:
• een goede mobiliteit van alle voertuigen verzekeren en de parkeerdruk/problematiek beperken door een vlotte rotatie
doorheen de beschikbare plaatsen;
• parkeren op piekmomenten makkelijker maken;
• wonen, werken en winkelen aangenaam maken voor iedereen die met de wagen ter plaatse komt;
• parkeeroverlast voor bewoners tot een minimum herleiden.

 

Contacteer OPC website www.parkeren.be


Je kan er terecht voor:


Parkeerkaarten voor bewoners en zorgverstrekkers
Het downloaden van het parkeerplan
Het nalezen van het retributiereglement
Het versturen van vragen en klachten

Parkeren gehandicaptenplaatsen

Het voorzien van gehandicaptenplaatsen aan gebouwen toegankelijk voor het publiek is aan regelgeving gebonden. Zo dient 1 op de 25 parkeerplaatsen voorbehouden te zijn voor personen met een beperking. Bovendien dienen deze plaatsen liefst zo dicht mogelijk bij de ingang van het gebouw te liggen.

 

Het is mogelijk een parkeerplaats voor te behouden ten gunste van alle andersvalide personen, in de nabijheid van de woon- of werkplaats van een andersvalide persoon.

 

Wat het voorbehouden van een parkeerplaats betreft in de nabijheid van de werkplaats of van de woonplaats van een persoon met een beperking, dient elk dossier onderzocht te worden, rekening houdend met volgende elementen :

- de werkplaats of de woonplaats mag geen garage noch privé-parkeerplaats bevatten waar de toegang werkelijk gemakkelijk is;

- de verzoeker moet een voertuig bezitten of door een persoon worden gevoerd die bij hem / haar thuis woont;

- het bezitten van de bijzondere parkeerkaart is noodzakelijk;

 

Deze parkeerplaatsen zijn niet voor één persoon voorbehouden: ze zijn dus voor alle gehandicapte personen toegankelijk die over de bijzondere parkeerkaart beschikken. De kaart geeft recht op :

- het parkeren op de plaatsen voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door gehandicapten (aangeduid door een wit P - teken op blauwe achtergrond met een tekening van een gehandicapte in een rolstoel);

- het parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zones);

- de vrijstelling van gemeentelijk parkeergeld op de plaatsen waar parkeren door parkeermeters of parkeerautomaten wordt geregeld;

- het gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS;

 

Hoe aanvragen?

 

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

 

http://www.handicap.fgov.be/nl

Betalend parkeren


De betalende zone
• In de betalende zone kan je parkeren gedurende maximum 2,5 uur aan e 1 per uur.
• De eerste 15 minuten kan je een gratis parkeerticket nemen zoals aangegeven op de parkeerautomaten.
• De betalende zone is doorlopend geldig tussen 09.00 en 18.00 uur op weekdagen en zaterdagen.
• Bij het niet (correct) plaatsen van het parkeerticket kies je automatisch voor het ‘dagtarief’ van e 25,00 per dag.
• De betalende zone wordt niet per straat aangeduid, maar met een zonebord bij het begin van de zone.


De blauwe zone
• In de blauwe zone kan je gratis parkeren met je blauwe parkeerschijf gedurende maximum 2 uur.
• Leg je parkeerschijf altijd goed zichtbaar achter de voorruit van je voertuig.
• De blauwe zone is doorlopend geldig tussen 09.00 tot 18.00 uur op weekdagen en zaterdagen.
• Bij het niet (correct) plaatsen van je parkeerschijf kies je automatisch voor het ‘dagtarief’ van e 25 per dag.
• De blauwe zone wordt niet per straat aangeduid, maar met een zonebord bij het begin van de zone.


Parking Schoolweg
Je kan hier tussen 09.00 en 18.00 uur parkeren aan 1 euro voor een parkeerduur van 9 uur.

Gratis parkeren

In Willebroek kan je gratis parkeren op onderstaande parkings:

 

* parking Post (Floridastraat)
* parking Schalk (Scheldelaan)
* parking Stationsplein (Stationsplein)
* parking Groene Laan (Groene Laan)
* parking Bel-Air (Mechelsesteenweg)

Parkeerkaart voor bewoners

• Ben je gedomicilieerd in een betalende zone? Dan ben je vrijgesteld van het gebruik van een betalend ticket op
voorwaarde dat je een bewonerskaart achter je voorruit plaatst.
• De parkeerkaart voor bewoners is gekoppeld aan de nummerplaat van je voertuig.
• Per gezin kan je maximaal 1 kaart aanvragen.
• De parkeerkaart is een jaar geldig en hiervoor betaal je € 40.
• De parkeerkaart is niet geldig gedurende de wekelijkse marktdag en jaarlijkse evenementen in de zone voor
betalend parkeren. In alle andere gevallen zal de parkeerkaart voor bewoners geldig zijn van 16.00 tot 09.00 uur.
• De tarieven zijn niet verschuldigd op zon- en feestdagen.

Parkeerkaart voor zorgverstrekkers

• De parkeerkaart is enkel geldig voor artsen en verpleegkundigen die officieel erkend zijn door het RIZIV of door de
Vlaamse Gemeenschap en die werkzaam zijn op het grondgebied van de gemeente.
• De parkeerkaart is niet geldig gedurende de wekelijkse marktdag en jaarlijkse evenementen in de zone voor
betalend parkeren. In alle andere gevallen zal de parkeerkaart geldig zijn tussen 09.00 tot 18.00 uur met een
maximum parkeertijd van 2 uur binnen de betalende zone waarbij de parkeerschijf dient gebruikt te worden om de
starttijd van het parkeren aan te geven.

 

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster