Diversiteit in Willebroek

Foto buitenspeeldagIn Willebroek zijn we met meer dan 26.000 inwoners. Dit betekent 26.000 personen met ieder zijn of haar individuele verschillen, overeenkomsten, eigenschappen en gewoontes. Deze verscheidenheid noemen we diversiteit. Diversiteit heeft simpelweg te maken met alle aspecten op basis waarvan mensen van elkaar verschillen en dus uniek zijn. Men kan bijvoorbeeld anders zijn op basis van geslacht, leeftijd, socio-economische situatie, afkomst, seksuele voorkeur, fysische of psychische beperkingen, enz.

 

De verschillen in de samenleving en de variatie in het samenleven zien en er rekening mee houden, dat is de essentie van een diversiteitsbeleid. Een goed diversiteitsbeleid is geen apart beleidsdomein, integendeel, het zit verweven in alle beleidsdomeinen. Alle diensten, voorzieningen en beleidsmakers in de gemeente moeten mee het diversiteitsbeleid helpen uitvoeren. Ook de burger heeft hierin een verantwoordelijkheid in op te nemen.  

Samenleven in diversiteit

Foto samenlevenDe gemeente wil alle Willebroekenaars gelijke kansen geven en wil dat iedereen evenwaardig en op een gelijkwaardige manier behandeld wordt en kan participeren aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.  Door aandacht te hebben voor deze diversiteit wordt Willebroek niet alleen een plek om te wonen en te werken, maar vooral een plek waar iedereen zich thuis voelt, kortom een plek waar men kan samenleven in diversiteit.

 

Samenleven doe je niet alleen. Het is een uitdaging met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur en voor de inwoners. Het gemeentebestuur kiest er resoluut voor om het samenleven in diversiteit te bevorderen en het wijkleven te ondersteunen. Het stimuleren van ontmoeting en dialoog tussen bewoners staat hierbij centraal.

Ondersteuning en advies rond diversiteit

Cartoon VlomsVoor het gemeentebestuur is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners toegang hebben tot de dienstverlening en kunnen genieten van het Willebroeks vrijetijdsaanbod. Voor mensen met fysieke beperkingen kunnen we werk maken van een fysieke toegankelijkheid. We kunnen liften voorzien, hellende vlakken of waar nodig een helpende hand. Maar wat met burgers die andere drempels ervaren?

 

Omdat diversiteit iedereen aanbelangt staat de dienst Samenlevingsopbouw klaar met raad en daad voor diensten, verenigingen en (bewoners) organisaties.  U kan bij deze dienst terecht wanneer u vragen heeft over diversiteit of toegankelijkheid.

 

Hoe stel ik mijn dienstverlening, mijn buurtcomité, mijn vereniging open zodat iedereen de weg vindt? Wat doen we om onze dienst, vereniging of comité bekend te maken? Hoe kan ik alle buurtbewoners in mijn straat betrekken bij ons jaarlijks buurtfeest? Hoe krijg ik ook mensen die in armoede leven in onze vereniging? Hoe krijg ik mijn activiteitenaanbod ook divers zodat het voor iedereen aantrekkelijk is?

 

Samen met u bekijkt de dienst Samenlevingsopbouw uw vraag en geeft u praktische tips op maat en, indien nodig, verdere ondersteuning. Op maat werken  is essentieel, want dé dienst, dé vereniging of hét comité bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit, specifieke vragen, noden en verwachtingen.  

Inspraak en participatie

Foto (n)AAgedachtVoor het gemeentebestuur is het belangrijk dat iedere inwoner zijn of haar gedacht kan zeggen. Bewoners zijn vaak ervaringsdeskundigen en hebben meer voeling over bepaalde zaken. Een breed kennisveld en diverse meningen kunnen aanleiding geven tot beter geïnformeerde keuzes en de kwaliteit en de gedragenheid van het beleid bevorderen.

 

Het voeren van een diversiteitsbeleid houdt ook in dat een gemeente specifieke aandacht heeft voor groepen die hun stem minder laten horen dan andere. Een van de methodieken die het gemeentebestuur hiervoor hanteert is het forum "Willebroek (N)AAgedacht!?".  

Meldpunt discriminatie

Verdient u als vrouw minder dan uw mannelijke collega, die dezelfde job uitoefent? Dat is discriminatie op basis van sekse / gender. Las u een vacature voor poetsvrouwen en maakt u als poetsman dan geen kans? Ook dat is discriminatie op basis van sekse / gender. De kinderopvang weigert uw kind in te schrijven omdat het een visuele handicap heeft en u weet niet of dat wel wettelijk is? Dat zou discriminatie kunnen zijn op basis van een handicap. Bent u (autochtoon) samen met een vriend (allochtoon) ingeschreven in een interimkantoor en bent u de enige die werk aangeboden krijgt? Zoiets is discriminatie op basis van afkomst.

 

Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van discriminatie. Contacteer dan Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Unia luistert, registreert en zoekt mee naar een oplossing. Discreet, in alle vertrouwen en altijd in overleg met u.   

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster