Financiële hulpverlening

Wanneer u niet (meer) in staat bent om zelf voor een voldoende inkomen te zorgen, kan u een beroep doen op het OCMW.

De hulpverlening kan bestaan uit de toekenning van een leefloon en / of andere tegemoetkomingen.
Ook wanneer u wacht op een uitkering (onderhoudsgelden, pensioen, stempelvergoeding…), kan u onder bepaalde voorwaarden voorschotten vragen aan het OCMW. 
 
leefloon

equivalent leefloon

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster