Sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit

Omschrijving

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zogenaamde sociale maximumprijzen (vroeger "sociale tarieven" genoemd). Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteit- en gasprijzen. Ook wanneer u een budgetmeter hebt, kunt u genieten van de sociale maximumprijzen als u behoort tot één van de categorieën van rechthebbenden.

Voor wie

Iedereen die kan bewijzen dat hij/zij of iedere andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, tot één van de volgende categorieën behoort:

  • personen met een handicap die:een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van minstens 65 % OF een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
  • een integratietegemoetkoming krijgen
  • bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen
  • personen die een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen
  • bejaarden met een gewaarborgd inkomen / inkomensgarantie voor Ouderen
  • kinderen die een permanente ongeschiktheid (fysiek of mentaal) van minstens 66% hebben
  • personen die een aanvraag deden voor een van de vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW
  • personen met een leefloon van het OCMW
  • personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van het OCMW

 

Uitzondering:

Zelfs indien de betrokkene of een gezinslid onder één van de bovenstaande categorieën van personen valt, heeft deze geen recht op het sociaal tarief indien de aansluiting betrekking heeft op:

-          een tweede verblijfplaats

-          de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

-          het verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (u bent een zelfstandige of heeft een bedrijf)

-          een tijdelijke aansluiting

Aanvragen

Rechtstreeks bij uw elektriciteit- en gasleverancier

Hoe

Vanaf 2010 krijgt u normaal de sociale maximumprijs automatisch toegekend als u daar recht op hebt. Is dit niet het geval, dan kunt u het sociaal tarief zelf aanvragen bij uw leverancier. U overhandigt de leverancier dan een attest dat bewijst dat u tot één van de categorieën behoort.

Bedrag

De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven.

U vindt het actuele bedrag van deze maximumprijs zowel voor elektriciteit als gas op de website van de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (doorklikken op: actuele maand)

Meebrengen

identiteitskaart

attest van de Federale Overheidsdienst, Rijksdienst voor Pensioenen of het OCMW

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster