Cultuurverenigingen - erkenning

Wat

Een cultuurvereniging kan een aanvraag indienen bij de gemeente om erkend te worden als Willebroekse vereniging.

Erkende verenigingen hebben recht op een verminderd tarief bij het huren van gemeentelijke infrastructuur.

Voor wie

Alle verenigingen met een werking in Willebroek of hun maatschappelijke zetel in Willebroek.

Hoe verkrijgen of aanvragen

U vraagt dit best schriftelijk aan via het document 'aanvraagformulier erkenning cultuurvereniging'.

Wat meebrengen

- aanvraagformulier huishoudelijk reglement en / of statuten ingevuld inlichtingenblad
- lijst van activiteiten

Procedure

Na het indienen van uw aanvraagformulier, formuleert de cultuurraad een advies over uw erkenning. De uiteindelijke beslissing gebeurt door het College van Burgemeester en Schepenen. Nadien ontvangt u een brief met daarin de beslissing en de nodige informatie.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster