Sociaal tarief - gratis tarief

Wat

Afhankelijk van uw sociale en financiële situatie, kan u voor de gemeentelijke kinderopvang een verminderd tarief krijgen. Ontvangt u een leefloon of bent u tewerkgesteld in een specifiek tewerkstellingsproject, zoals bijv art 60? Dan betaalt u slechts de helft. In zeer uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld geen enkele vorm van inkomen, kan het College beslissen om het gratis tarief toe te kennen.

Voor wie

inwoners met leefloon of equivalent leefloon

Hoe verkrijgen of aanvragen

U maakt met de verantwoordelijke kinderopvang een afspraak om in te schrijven. Dit kan u telefonisch doen, via mail, of u kan zich persoonlijk aanmelden op de kinderopvang. De inschrijving gebeurt op de locatie zelf.

Wat meebrengen

attest OCMW

Procedure

Om aanspraak te kunnen maken op het sociaal en /of gratis tarief, moet u een aanvraag indienen op het OCMW. Indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat u recht heeft op een tussenkomst, dan krijgt u een attest mee dat u aan de verantwoordelijke van de kinderopvang overhandigt. Vanaf de datum vermeld op het attest, wordt enkel nog het sociaal en / of gratis tarief aangerekend.

Dit attest is 1 jaar geldig.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster