Melding zorgwonen

Wat

Het maken van een zorgwoning is bij decreet vrijgesteld van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume.  

Wanneer constructieve werken nodig zijn geldt de meldingsplicht.

Wordt de woning uitgebreid, dan geldt de vrijstelling niet. Een stedenbouwkundige vergunning is dan altijd nodig. 

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

persoonlijk

Wat meebrengen 

meldingsformulier + 1 dossier

Procedure

De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier.  20 dagen na het indienen van het meldingsdossier kan u met de werken beginnen.  Let wel, aan de regels rond de medewerking van een architect wijzigt niets.   

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster