Elektronische vreemdelingenkaart F: verblijfskaart van een familielid van een EU-burger

Wat

Elektronische vreemdelingenkaart FAls u in het bezit bent van een F-kaart (verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie of bijlage 9), betekent dit dat u als niet-EU-burger voor onbepaalde duur in België mag verblijven.

U kan een F-kaart bekomen door verwantschap met een Belg of reeds ingeschreven EU/EER-onderdanen als echtgeno(o)t(e), zoon of dochter (maximumleeftijd 21 jaar), ouder of schoonouder (indien ten laste).

 

De F-kaart is 5 jaar geldig, verlengbaar zonder verdere voorwaarden.

U bent ingeschreven in het vreemdelingenregister.

 

 

Voor wie

Niet-EU-burgers

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

Bij een eerste aanvraag/aflevering:

Neem contact op met de dienst bevolking.

 

 

Bij een verlenging:

  • Huidige verblijfskaart
  • 1 recente pasfoto, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen
    (o.a. lichte, egale achtergrond; gezicht in vooraanzicht)

 

Voor de verlenging van de F-kaart moet u zich tussen de 45ste en 30ste dag voor de vervaldatum aanbieden bij de dienst bevolking.

Kostprijs

Gewone procedure: vanaf 1/1/2018: €22,20

Dringende procedure: vanaf 1/1/2018: € 92,00

Zeer dringende procedure: vanaf 1/1/2018: €106,70 

 

Procedure

Informeer u vóór de aanvraag eerst bij de dienst bevolking.

 

Na aanmelding voor de aanvraag van een F-kaart, wordt uw aanvraagformulier afgeprint. Dit document ondertekent u, uw foto wordt er op aangebracht. Uw dossier wordt verzonden naar Zetes (externe firma). 2 à 3 weken later krijgt u van deze firma een pin- en pukcode toegestuurd. Met deze code kan u uw kaart komen afhalen.

Wat te doen bij verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van de elektronische vreemdelingenkaart dient u hiervan aangifte te doen bij de politie. U ontvangt dan een 'bewijs van aangifte van verlies of vernietiging'. Hier wordt ook een pasfoto op aangebracht. Met dit attest kan u echter niet naar het buitenland.

 

U moet bij verlies of diefstal eveneens de elektronische functie van de kaart buiten werking laten stellen bij DOC STOP.

 

DocStop: telefoonnummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123

DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, waar ook ter wereld, 24 uur op 24, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden, om frauduleus gebruik te voorkomen. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (in landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is, moet u bellen naar de +32 2 518 2123). 

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster