Dakisolatie/gevelisolatie - premie gemeente

Wat

Binnen de kredieten van de goedgekeurde gemeentebegroting wordt een subsidie verleend voor de plaatsing van dak- en of gevelisolatie. 

 

  • € 1/m² voor dakisolatie die aan de geldende reglementaire normen voldoet, met een maximum van € 250 per adres indien de isolatie werd geplaatst door een erkend aannemer.

  • € 0,5/m² voor dakisolatie die aan de geldende reglementaire normen voldoet, met een maximum van € 125 per adres indien de isolatie zelf werd geplaatst.

  • € 2/m² voor gevelisolatie die aan de geldende reglementaire normen voldoet, met een maximum van € 250 per adres (inclusief plaatsing en BTW) indien geplaatst door een erkend aannemer.

Het moet gaan om na-isolatie van een bestaande buitenmuur

 

Voor meer informatie over aan welke voorwaarden juist voldaan dient te worden, kan u hier het gemeentelijk reglement dak- en gevelisolatie nalezen, samen met het aanvraagformulier tot het bekomen van deze premie.

Voor wie

Iedereen

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

Via het aanvraagformulier premie dak- en gevelisolatie.

 

Wat meebrengen

  • Ingevuld aanvraagformulier

  • Kopie factuur, afgeleverd door geregistreerd aannemer indien u de dak- of gevelisolatie laat plaatsen; of
  • Kopie factuur, van de aangekochte materialen, indien u de dak- of gevelisolatie zelf plaatst
     

Procedure

Nadat u de aanvraag hebt ingediend (ingevuld aanvraagformulier met factuur), zal door de milieudienst nagegaan worden of aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van de premie wordt voldaan.

 

U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Na indiening van de factuur zal worden overgegaan tot de uitbetaling van de premie, indien hiervoor voldoende krediet beschikbaar is binnen de gemeentelijke begroting.

 

Jaarlijks zijn er een 4-tal uitbetalingsmomenten voorzien.

 

Opgelet: de rekening wordt afgesloten op 31 december van het lopende jaar. Het hoeft nog niet uitgevoerd te zijn, maar de factuur dient voor 31 maart van het jaar volgend op het dienstjaar te worden ingeleverd bij de milieudienst.  

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster