Aankomstverklaring of bijlage 3 (niet EU-burger)

Wat

De aankomstverklaring of 'bijlage 3' is bestemd voor een buitenlands burger (= niet-EU/EER-land), die voor een kort verblijf (bijvoorbeeld als toerist) in België verblijft, maar niet in een hotel of een pension.

De persoon in kwestie moet binnen de acht dagen na zijn/haar aankomst in ons land een aankomstverklaring afhalen in de gemeente waar hij/zij verblijft.

 

Op dit document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf vermeld. Die is berekend door bij de datum van de binnenkomststempel (in het paspoort), de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker, of drie maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen) op te tellen.

De aankomstverklaring voor een vreemdeling met kort verblijf is in ieder geval maximaal drie maanden geldig en kan slechts uitzonderlijk verlengd worden.

Voor wie

Alle niet-EU vreemdelingen die minder dan 3 maanden in België willen verblijven

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

  • Paspoort
  • 1 pasfoto

Procedure

Indien mogelijk onmiddellijke aflevering van de aankomstverklaring, tijdens avonddiensten of vakantieperiodes na 1 dag aflevering.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster