Overlijden - aangifte

Wat

Als iemand overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente.

De aangifte van een overlijden gebeurt zo snel mogelijk (voor de begrafenis) bij het gemeentebestuur van de plaats van overlijden.

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand op aangifte van de begrafenisondernemer.

De overlijdensakte is het officiële bewijs van het overlijden. 

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Door de begrafenisondernemer aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

Medisch attest

Identiteitskaart

Eventueel trouwboekje

Procedure

De begrafenisondernemer brengt alle nodige documenten binnen, waarna het gemeentebestuur de overlijdensakte opmaakt.

Alle andere documenten, gerelateerd aan het overlijden, worden u bezorgd via de begrafenisondernemer.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster