Laatste wilsbeschikking

Wat

U kan vooraf bepalen of u na uw overlijden traditioneel wil begraven of gecremeerd worden.

Die keuze wordt in een document vastgelegd en vermeld in het bevolkingsregister.

Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en, als dit het geval is, of de wens van de overledene gerespecteerd wordt.

U kan een gemaakte keuze steeds wijzigen.

De laatste wilsbeschikking is niet verplicht, u bent met andere woorden volledig vrij om een laatste wil te laten registreren.

 

U kan ook laten registreren volgens welk geloof u uw uitvaartplechtigheid wilt. De keuze is wel beperkt tot de erkende godsdiensten in België.

 

Ook kan u aangeven in welke gemeente u wil begraven, bijgezet of uitgestrooid worden.

 

Voor wie

Iedereen

Welke mogelijkheden

Wijze van teraardebestelling:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

 

Ritueel voor de uitvaartplechtigheid:

 • de katholieke godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • anglicaanse godsdienst
 • orthodoxe, joodse godsdienst
 • islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische levensovertuiging

 

Keuze begraafplaats:


In principe worden overledenen begraven in de gemeente waar ze hun laatste woonplaats hadden. In de laatste wilsbeschikking kan echter worden aangegeven dat men in een andere gemeente begraven, bijgezet of uitgestrooid wil worden. De toelating hiervoor hangt af van de goodwill van de betrokken burgemeester.

 

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Procedure

Bij een bezoek aan de dienst bevolking wordt onmiddellijk een verklaring opgesteld in twee exemplaren, waarvan één in de dienst blijft voor vermelding in het bevolkingsregister en één als bewijs meegegeven wordt met de verklaarder.

 

U kan de wilsverklaring zelf afdrukken, op voorhand invullen en persoonlijk langskomen bij de dienst bevolking. Breng steeds uw identiteitskaart mee.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster