Mobiliteitsplan

Wat?

 

Sinds 26 augustus 2010 beschikt de gemeente Willebroek over een nieuw, conform verklaard, mobiliteitsplan.

Op 23 november 2010 trad dit nieuwe mobiliteitsplan van Willebroek definitief in voege.

Het beleidplan is het resultaat van het verbreden en verdiepen van het oorspronkelijk mobiliteitsplan van Willebroek uit 2002.

Zowel de visies als de uitgangspunten van het vorige mobiliteitsplan blijven zodoende van kracht. Wel werden er een aantal thema's verder uitgewerkt en/of geactualiseerd. De volgende vier kernthema's werden weerhouden en uitgewerkt:

 

de ontsluiting van Willebroek

- de ontsluiting van bedrijventerreinen

- het benutten van trage wegen 

- de verbetering van het openbaar vervoer

 

Wie?

 

Iedereen kan inzage krijgen in dit document.

 

Hoe verkrijgen of aanvragen?

 

U kan het mobiliteitsplan digitaal bekijken. U kan het ook inkijken op de dienst mobiliteit en ruimtelijke ordening. 

 

Procedure?

 

U kan het document zonder afspraak inkijken tijdens de openingsuren van de dienst mobiliteit en ruimtelijke ordening.

 

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster