Eensluidend verklaren van fotokopieën

Wat

Bepaalde instanties aanvaarden geen gewone fotokopieën. Ze vragen u om de kopie door het gemeentebestuur 'eensluidend met het origineel' te laten verklaren.

In zo'n geval bevestigt het gemeentebestuur met de eensluidendverklaring dat de voorgelegde kopie gelijk is aan het origineel document.

Indien het document voor het buitenland bestemd is, moet dit gehandtekend worden door de burgemeester.

 

Afschriften van authentieke akten (notaris, burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken) komen niet in aanmerking. Deze afschriften kan u aanvragen bij de houder van de authentieke akten.

Een kopie van een identiteitsdocument laten eensluidend verklaren kan enkel als dit wettelijk is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij een aanvraag tot naturalisatie.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Wat meebrengen

Origineel document

Procedure

U komt met uw origineel document aan het loket. Daar wordt een fotokopie genomen die eensluidend wordt verklaard met het origineel.

Is het document voor het buitenland bestemd, moet dit gehandtekend worden door de burgemeester en kan u dit later komen afhalen.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster