Vlaamse zorgverzekering

Wat

In het kader van de zorgverzekering kunnen de zeer zwaar zorgbehoevenden die thuis worden verzorgd, een aanvraag indienen bij hun zorgkas om een gedeeltelijke terugbetaling of vergoeding te verkrijgen voor niet-medische hulp.

Voor meer informatie en dossieropmaak van uw aanvraag, kan u ook terecht op onze dienst thuiszorg.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

- telefonisch
- mail
- persoonlijk
- via derden

Wat meebrengen

- identiteitskaart
- eventuele attesten waaruit zorgbehoevendheid blijkt

Procedure

Na uw aanvraag, komt er altijd iemand bij u thuis langs.

Samen met u wordt dan uw dossier opgemaakt en opgestuurd naar de zorgkas waar u bent aangesloten.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster