Gezins- en bejaardenhulp

Wat

De gezins- en bejaardenhulp staat in voor verschillende taken in het huishouden: koken, schoonmaken, wassen, strijken, boodschappen doen, maar ook persoonlijke verzorging en psychosociale begeleiding. Samen met u zal een coördinator van de thuiszorg afspreken welke taken de verzorgende op zich zal nemen en hoeveel tijd daarvoor nodig zal zijn. Er wordt per uur een bedrag aangerekend op basis van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Deze hulp wordt aangeboden aan iedere inwoner van Willebroek, die door geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid of door sociale omstandigheden niet of onvoldoende zijn taken op gebied van persoonsverzorging en huishouden kan opnemen.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

U vraagt dit aan via een telefonisch gesprek.

Nadien komt er iemand van de thuiszorg bij u langs.

Wat meebrengen

- inkomensgegevens
- kleefbrief mutualiteit
- eventueel attest van invaliditeit
- andere attesten

Procedure

Tijdens het huisbezoek wordt de zorgbehoefte bepaald. Op basis daarvan worden taakafspraken gemaakt en wordt het aantal uren hulp per week afgesproken. Zodra een verzorgende beschikbaar is, kan de hulp worden opgestart.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster