Integratietegemoetkoming - aanvraag

Wat

Personen met een handicap kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de extra uitgaven die ze moeten doen om zichzelf te kunnen behelpen. Deze tegemoetkoming kan bij de gemeente worden aangevraagd. Het bedrag van de tegemoetkoming varieert naargelang de hulp die u nodig heeft en is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Voor wie

Iedereen vanaf de leeftijd van 21 jaar tot 65 jaar. Vanaf 65 jaar kan u de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bekomen.

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Wat meebrengen

- identiteitskaart
- rijksregisternummer

Procedure

Uw aanvraag wordt elektronisch doorgestuurd naar de FOD. Van onze medewerker krijgt u een vragenlijst mee over uw gezins – en financiële situatie, medische formulieren die u moet laten invullen door uw huisarts en een ontvangstbewijs.

Binnen de maand moet u dit dossier ingevuld terugsturen naar de FOD. De FOD nodigt u uit voor een medische controle en brengt u schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster