Bouwovertreding

Wat

De gemeente staat in voor het opsporen en beteugelen van bouwovertredingen.

U kan een bouwovertreding melden via de handhavingfiche.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

U kan een bouwovertreding melden aan de politie of aan de dienst Ruimtelijke Ordening.

U doet dit best via een handhavingfiche.

Wat meebrengen

Ingevulde handhavingfiche

Procedure

Deze fiche kan u doorzenden naar de dienst Ruimtelijke Ordening op het mailadres ruimtelijkeordening@willebroek.be.

De dienst onderzoekt of er inderdaad sprake is van een bouwovertreding.

Is de overtreding regulariseerbaar, dan krijgt de overtreder een brief waarin hij gevraagd wordt zich in regel te stellen. Indien niet regulariseerbaar, wordt er een PV opgemaakt en opgestuurd naar het parket.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster