Schadelijke organismen - melding en verdelging

Wat

Wie de aanwezigheid vaststelt van wratziekte bij aardappelen, coloradokevers, blauwe tabaksschimmel, verticilliosis bij hop, muskusratten en kolonies van spreeuwen, kraaien en eksters,... moet het gemeentebestuur daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Een aanvraag voor verdelging moet gebeuren via een aangetekend schrijven naar de Burgemeester met daarin de plaats van verdelging, de motivering en een bewijs van wapenvergunning.

Wat meebrengen

- motivering
- wapenvergunning

Procedure

Enkel wanneer de Burgemeester bezwaar maakt, kan uw vergunning worden geweigerd.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster