Grondwaterinning - vergunning

Wat

Voor de aanleg en exploitatie van een grondwaterwinning voor de handel, nijverheid, landbouw of enige andere activiteit is een vergunning nodig. Ook het aanleggen van permanente draineringen door landbouwers, het tijdelijk draineren door landbouwers en het tijdelijk draineren voor bouwwerken is meldings- of vergunningsplichtig.

Voor wie

iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

- meldingsformulier

- vergunningsaanvraagformulier

Wat meebrengen

formulier en de daarin vermelde bijlagen

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster