Bewijs van gezinssamenstelling

Wat

Een bewijs van samenstelling van het gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat de persoonlijke gegevens van alle personen van eenzelfde gezin vermeldt.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk

Schriftelijk
Mail

E-loket (uittreksel bevolking op naam van de aanvrager of uittreksel bevolking voor derden)

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Procedure

Het bewijs van gezinssamenstelling krijgt u onmiddellijk mee, tenzij het bestemd is voor het buitenland. Dan moet dit gehandtekend worden door de burgemeester.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster