Drankvergunning - Horeca

Wat

Voor de opening van een horecazaak (~ vaste slijterij) heeft u enkele vergunningen nodig. Dezelfde voorwaarden gelden voor een reizende slijterij. Enkel de hygiënevoorschriften zijn hiervoor niet van toepassing.

 

Een drankvergunning is een gratis vergunning die u nodig hebt voor het schenken van sterke en/of gegiste dranken.

Als u die dranken enkel bij de maaltijd serveert, hebt u de vergunning niet nodig.

 

De drankvergunning bestaat uit twee delen:

  • Moraliteitsattest:

Met het moraliteitsattest krijgt u de toestemming om een horecazaak uit te baten waar sterke en/of gegiste drank wordt verkocht. Iedereen die deelneemt aan de uitbating moet dit attest aanvragen: geranten, uitbaters, zaakvoerders in een vennootschap. Dit attest is verbonden aan de personen die deelnemen aan de uitbating.

  • Hygiëneattest:

De gemeente Willebroek controleert de staat van de handelszaak op algemene hygiëne. Dit houdt o.a. in: de staat van de toiletten, volume van de ruimte, algemene staat van de keuken,... Dit attest is verbonden aan het adres van de handelszaak.

 

U kan een uitgebreide beschrijving van de hygiëne- en moraliteitsvoorwaarden bekijken.

 

Voor wie

- Alle uitbaters van een horecazaak, waar ook afzonderlijk van de maaltijd dranken worden geschonken.

- Alle uitbaters van een reizende slijterij. Hiervoor worden de hygiënevoorschriften niet gecontroleerd.

Hoe verkrijgen of aanvragen

U kan deze vergunning aanvragen via het aanvraagformulier 'moraliteitsattest en drankvergunning'.

Wat meebrengen

Alle details vindt u terug in het aanvraagformulier.  

Procedure

Uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Ook de politie wordt verwittigd. De vergunning zelf moet u komen afhalen op de dienst Lokale economie.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster