Beroepswijziging

Wat

In bepaalde gevallen moet u uw uitgeoefende beroep kunnen bewijzen, bijvoorbeeld voor het opstellen van een pensioendossier. Elke verandering van beroep moet u daarom aangeven bij het gemeentebestuur. De wijziging wordt, met aanduiding van de datum, vermeld in het bevolkingsregister. Het beroep omvat de activiteit waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput. Een behaald diploma is echter geen beroep. Het gemeentebestuur is gehouden om bij elke aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een vrij beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (advocaat, arts, architect, enz.), aan de aangever de overlegging te vragen van een officieel document dat bewijst dat hij gemachtigd is om in die hoedanigheid beroepsactiviteiten uit te oefenen.

Voor wie

Iedereen

Hoe verkrijgen of aanvragen

Persoonlijk aan de balie ‘leven en reizen’ in het administratief centrum

Schriftelijk

Mail

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Procedure

Uw beroep wordt gewijzigd in het bevolkingsregister.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster