Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc

Wat

WZC TEN WELDEBROUC (voorheen OCMW-bejaardentehuis BERKENHOF)

Westzavelland 42

2830 Willebroek

Algemeen telefoonnummer : 03/860.34.74

Telefoonnummer Sociale Dienst WZC : 03/860.34.72

Telefoonnummer directie : 03/860.34.70

 

In het OCMW-woonzorgcentrum Ten Weldebrouc verblijven 158 bewoners in 7 afdelingen, die zich richten op specifieke zorgprofielen:

- De Dreef (nieuwbouw) : afdeling voor semi-valide bewoners

- De Bocht (nieuwbouw) : afdeling voor zwaar zorgbehoevende bewoners

- De Brielen : gesloten afdeling voor dementerende bewoners

- De Veert : afdeling voor valide bewoners

- De Waag : afdeling voor zorgbehoevende bewoners

- De Zaat : afdeling voor semi-valide bewoners

- 't Sas : afdeling voor valide bewoners

Voor wie

Het OCMW-Woonzorgcentrum richt zich bij voorkeur tot Willebroekse senioren van 65 jaar of ouder.  Het woonzorgcentrum biedt aan deze personen een thuis die beantwoordt aan de individuele behoeften van elkeen.  Elke bewoner kan in deze leefgemeenschap rekenen op een medische, paramedische en huishoudelijke verzorging op maat.

Deze zorg wordt verwezenlijkt door het personeel van het woonzorgcentrum in een sfeer van huiselijkheid en met eerbied voor ieders privacy en overtuiging.

Hoe verkrijgen of aanvragen

- telefonisch : 03/860.34.72

- mail : infoWZC@ocmw.willebroek.be

- persoonlijk : Sociale Dienst WZC

- andere : via e-formulier

Wat meebrengen 

Bij de opnamevraag hebben wij van de kandidaat-bewoner volgende inlichtingen nodig:

- indentiteitskaart, en in voorkomend geval trouwboekje

- klever van de mutualiteit

- bewijs van de inkomsten (bv. rekeninguittreksel)

Procedure

Na uw aanvraag wordt uw persoonlijke opnamevraag opgemaakt en ondertekend.  Deze opnamevraag omvat:

- een medico-sociaal luik : waarom is een opname in een WZC nodig ?

- een financieel luik : wie betaalt de opnamekosten ?

 

Uw aanvraag wordt opgenomen op de wachtlijst.  Wanneer een opname dringend aangewezen is, wordt samen met u naar een passende oplossing gezocht.

 

 

 

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster