Minder Mobielen Centrale - aanvragen

Wat

De Minder Mobiele Centrale maakt deel uit van de OCMW-dienst Thuiszorg en is een dienst die mensen vervoet die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer en die over een beperkt inkomen beschikken.  Op die manier wordt getracht hen uit hun sociaal isolement te halen.

De Minder Mobiele Centrale werkt met vrijwillige chauffeurs die hiervoor gebruik maken van hun eigen wagen.

De Minder Mobiele Centrale is niet bedoeld als ziekenvervoer, maar eerder als vervoer om sociale redenen (bvb. : familiebezoek, bijwonen van activiteiten, e.d.), het doen van boodschappen, bezoek aan de tandarts of aan de kapper, ...

Voor wie

De Minder Mobiele Centrale is er voor alle inwoners van Willebroek met vervoersmoeilijkheden, zoals zieken, bejaarden, personen met een handicap en personen in een sociale noodsituatie.

Enkel personen met een bescheiden inkomen kunnen gebruik maken van de Minder Mobiele Centrale. Het inkomen wordt bij de inschrijving dan ook opgevraagd door een maatschappelijk assistent(e) van het OCMW.

Men kan vervolgens lid worden tegen betaling van een jaarlijks lidgeld van € 10,00 per persoon of € 15,00 per koppel. Dit bedrag maakt dat u tijdens de aangevraagde ritten meteen ook verzekerd bent onder TAXI-stop. De prijs per kilometer bedraagt 0,33 EUR, gerekend vanaf de woonplaats van de chauffeur tot aan de woonplaats van de aanvrager, het hele traject, en terug tot aan de woonplaats van de chauffeur. Deze vergoeding moet contant betaald worden aan de chauffeur.

Wanneer er langer dan een uur moet worden gewacht, kan er een koffievergoeding aangerekend worden van 2,50 EUR.

Hoe verkrijgen of aanvragen

- telefonsich : 03/860.34.95

- mail : infoTZ@ocmw.willebroek.be

- persoonlijk : OCMW - dienst Thuiszorg

- andere : via e-formulier

Procedure

Enkel wie lid is van de Minder Mobiele Centrale van het OCMW Willebroek kan een rit aanvragen.

Een rit wordt minstens twee werkdagen op voorhand en voor 12u00 's middags aangevraagd bij de Minder Mobiele Centrale van het OCMW.

De centrale gaat vervolgens op zoek naar een chauffeur.

 

Een rit op ...          Aanvragen op ...    
maandagdonderdag voor 12u00  
dinsdagvrijdag voor 12u00
woensdagmaandag voor 12u00
donderdagdinsdag voor 12u00
vrijdagwoensdag voor 12u00

 

 

Tenslotte : Wie geïnteresseerd is om chauffeur te worden voor de Minder Mobiele Centrale of wie meer inlichtingen wil, kan contact opnemen met de OCMW dienst Thuiszorg.

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster