Zorgvragen: centrale registratie voor personen met een handicap

Omschrijving

Personen met een handicap hebben specifieke zorgvragen naar opvang, begeleiding, ondersteuning, dagbesteding of wonen.

Om een antwoord te vinden op deze vragen kunt u zich inschrijven bij de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ).

Op basis van het beschikbare aanbod wordt gekeken welke begeleiding en opvang voor uw zorgvraag mogelijk is.

Hierbij geeft men voorrang aan de personen met de dringendste en zwaarste noden.

Voor wie?

voor personen met een handicap

Aanvragen

Waar?

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) - provinciale afdeling

Hoe?

U moet een aanvraagformulier (pdf) invullen en terugbezorgen aan de provinciale afdeling van het VAPH. Daarna moet u contact opnemen met een multidisciplinair team (MDT) om een multidisciplinair verslag te laten opmaken over uw handicap en over uw vraag voor begeleiding of opvang. De provinciale afdeling van het VAPH zal u verder op de hoogte houden van de stand van zaken van uw dossier.

De aanmelding bij de Centrale Registratie van Zorgvragen moet gebeuren door uw contactpersoon. Dit is:

de dienst of voorziening die u voor ogen hebt voor begeleiding of opvang het MDT dat het verslag opmaakte rond uw aanvraag voor begeleiding en opvang bij het VAPH en dat uw urgentiecode toekende, of een ander MDTeen gebruikersorganisatie: dit is een organisatie die erkend is om personen met een handicap of hun gezin te vertegenwoordigen

Contacteer

Organisatie Coördinatiepunt Handicap Provincie Antwerpen
Adres Boomgaardstraat 22 (bus 100)
2600 Berchem
Tel 03 240 61 78
Fax 03 240 61 62
E-mail greet.smeyers@welzijn.provant.be

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster