Ambtshalve schrapping

Wat

Iedere inwoner die, na uitgebreid onderzoek, niet meer in de gemeente wordt aangetroffen, kan door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve geschrapt worden uit de bevolkingsregisters. Dit betekent dat u geen officieel adres meer heeft en administratief niet meer bestaat in België. Uw identiteitskaart wordt geannuleerd.

Voor wie

Iedereen

Procedure

De wijkagent maakt een verslag en maakt dit over aan de dienst bevolking. Op basis van dit verslag beslist het college van burgemeester en schepenen om de perso(o)n(en) te schrappen uit het bevolkingsregister van de gemeente.

Om te vermijden dat u ambtshalve geschrapt wordt, kan u een eventuele tijdelijke afwezigheid melden bij de dienst bevolking.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster