Subsidie kadervorming voor jeugdwerkinitiatieven en indivioduele jongeren

Wat

Hebt u een vorming gevolgd, ingericht door een erkende jeugdorganisatie en bent u boven de 16 jaar?

Dan kan u hiervoor subsidies krijgen van het gemeentebestuur!

Voor wie

Iedereen > 16 jaar

Hoe verkrijgen of aanvragen

U brengt voor 15 september uw attest van deelname binnen op de jeugddienst.

Wat meebrengen

attest van deelname

Procedure

Na bundeling van alle aanvragen, wordt op basis van een objectieve verdeelsleutel het bedrag vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. Daarna zal het bedrag u worden overgemaakt.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster