Inkomensgarantie voor ouderen ( IGO )

Omschrijving

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken.

De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe.

Voorwaarden

  • leeftijd: u moet minstens 65 jaar oud zijn
  • nationaliteit: u moet Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
  • verblijfplaats: u moet permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Aanvragen

Waar?

  • bij het seniorenloket van uw gemeente 
  • bij de Rijksdienst voor pensioenen

Hoe?

  • als u reeds een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt die als IGO-aanvraag
  • als u geen pensioenaanvraag hebt ingediend, moet u zich aanbieden bij uw gemeentelijke administratie of bij de Rijksdienst voor pensioenen
  • als u reeds een pensioen van werknemer of zelfstandige, een tegemoetkoming aan gehandicapten of het bestaansminimum/leefloon ontvangt, moet u niets doen. Zodra u de vereiste leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op de IGO van ambtswege onderzocht.

Bedrag?

Het bedrag dat u kan ontvangen is afhankelijk van uw bestaansmiddelen en bedraagt maximum:

916,33 euro voor wie alleen woont, 610,89 euro voor wie samenwoont met één of meer andere personen

(maandbedragen geldig vanaf 1 september 2010)

Meer informatie over de invloed van de bestaansmiddelen is terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Meebrengen

identiteitskaart

Bijkomende informatie

Organisatie Rijksdienst voor Pensioenen
Adres Zuidertoren
1060 Brussel
Tel 02 529 30 02 (contactcenter)
0800 502 46 (gratis telefoonnummer: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)
Website Rijksdienst voor Pensioenen - website
E-mail info@rvonp.fgov.be
Openingsuren maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.30 u. en van 13.30 tot 16.00 u.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster