Verlengde kinderbijslag

Omschrijving

Personen met een handicap die al 21 jaar waren op 1 juli 1987 en die toen kinderbijslag genoten, kunnen die verder ontvangen zonder leeftijdsbeperking. Deze regeling geldt enkel voor mindervaliden die werkzaam zijn in een beschutte werkplaats of waarvan de handicap 'volledig en definitief' erkend was.

Aanvragen

Waar?

Contacteer het kinderbijslagfonds waarbij u bent aangesloten. Uw kinderbijslagfonds kan u ook inlichten over het bedrag.

Werknemers

kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Adres Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel 02 237 23 40 of 0800 944 34
Fax 02 237 23 09
E-mail info@rkw-onafts.fgov.be

Zelfstandigen

kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Adres Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
Tel 02 546 42 11
Fax 02 511 21 53
E-mail info@rsvz-inasti.fgov.be

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster