Onroerende voorheffing vermindering voor personen met beperkingen

Omschrijving

Huurders en eigenaars met gezinsleden met een handicap (vastgesteld voor 65 jaar) of ten minste twee kinderbijslaggerechtigde kinderen hebben recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing.

Voorwaarden

a) Als eigenaar van de woning

Vanaf twee kinderen ten laste hebt u recht op een vermindering. Als eigenaar krijgt u de vermindering automatisch toegekend.

Voor personen met een handicap wordt dezelfde regel toegepast als voor kinderen.

Een persoon met een handicap telt voor twee kinderen, ongeacht zijn of haar leeftijd.

De persoon met een handicap moet geen familielid zijn, maar wel deel uitmaken van het gezin.

b) Als huurder van een woning

Huurders met minstens twee kinderen waarvoor men kinderbijslag ontvangt, hebben ook recht op deze vermindering (ook al betaalt de eigenaar de onroerende voorheffing). Als huurder krijgt u de vermindering niet automatisch maar moet u deze aanvragen.

Aanvragen

Waar?

In elk sociaal huis

of via http://www.onroerendevoorheffing.be/ - klik op 'onroerende voorheffing' - 'formulieren' - 'meldingsformulier voor huurders'

Bedrag?

U kunt het bedrag van de vermindering online berekenen op de website van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst.

Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van de opcentiemen van provincie en gemeente:
 

Opmerkingen

Vanaf het elfde kind wordt een vermindering ten bedrage van het geïndexeerde basisbedrag voor 2 kinderen toegekend per bijkomend kind.

Een persoon met een handicap wordt gelijkgesteld met 2 kinderen.

 

Meebrengen

identiteitskaartattest

invaliditeitlaatst

ontvangen factuur onroerende voorheffing

 

Bijkomende informatie

Organisatie Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Adres Bauwensplaats 13 bus 2
Onroerende voorheffing
9300 Aalst
Tel 078 15 30 15
Fax 053 72 23 75
Website http://www.onroerendevoorheffing.be/
E-mail info@onroerendevoorheffing.be
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.
donderdagnamiddag tot 18.00 u.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster