Auto:Vrijstelling verkeersbelasting voor personen met een handicap

Omschrijving

Personen met een handicap die een auto hebben, krijgen een vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling.

Voorwaarden

U gebruikt de auto als persoonlijk vervoermiddel en:

ofwel bent u volledig blind ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen ofwel zijn uw bovenste ledematen geamputeerd (ook als uw beide handen geamputeerd zijn vanaf de pols) ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen ,ofwel bent u een militaire of burgerlijke oorlogsinvalide met een invaliditeitspensioen van minstens 60%.

Aanvragen

Waar?

Bij de gewestelijke directeur-taxatie van de directe belastingen.

Hoe?

U vraagt de vrijstelling schriftelijk aan bij de gewestelijke directeur-taxatie van de directe belastingen.

U verklaart in uw aanvraag dat u het voertuig uitsluitend voor uw persoonlijk vervoer gebruikt.

Bedrag?

U ontvangt een vrijstelling van:

de belasting op de inverkeerstellingde verkeersbelasting

Meebrengen

- aanvraag (schriftelijk indienen)

- kopie invaliditeitsattest

 

Voor bijkomende informatie, raadpleeg de volledige regelgeving (FOD Financiën)

Organisatie Contactcenter FOD Financiën
Tel 02 572 57 57
Openingsuren elke werkdag van 8.00 tot 17.00 u.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster