Jeugdvereniging - erkenning

Wat

Een jeugdvereniging kan een aanvraag indienen bij de gemeente om erkend te worden als Willebroekse vereniging.

Erkende verenigingen hebben recht op een verminderd tarief bij het huren van gemeentelijke infrastructuur.

Voor wie

Alle verenigingen met een werking in Willebroek of hun maatschappelijke zetel in Willebroek gevestigd.

Hoe verkrijgen of aanvragen

schriftelijk via aanvraagformulier 'erkenning jeugdvereniging'

Wat meebrengen

- aanvraagformulier
- huishoudelijk reglement en / of statuten van de vereniging

Procedure

Uw aanvraag wordt ter advies aan de jeugdraad voorgelegd. Op basis van dit advies besluit het College of uw vereniging erkend kan worden. Nadien ontvangt u een brief met daarin de beslissing en de nodige informatie.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster