Wegenis- en rioleringswerken Jozef De Blockstraat

In samenwerking met de gemeente plant Pidpa rioleringswerken in het deel van de Jozef De Blockstraat tussen de aansluiting met de Tisseltsesteenweg en het gedeelte van de straat dat in het verleden reeds heraangelegd werd.  Een overzicht van de projectzone kan u hieronder vinden:

 

 

De rioleringswerken hebben vooral tot doel een gescheiden stelsel aan te leggen om zo het hemel- en vuilwater afzonderlijk af te voeren.  Het vuilwater wordt afgeleid naar een zuiveringsstation, het hemelwater blijft lozen in de Bosbeek.  Op deze wijze komt in deze waterloop alvast heel wat minder vuilvracht toe, goed voor de ecologische waarde van de Bosbeek.  Er wordt meteen ook gezorgd voor extra buffering van het hemelwater alvorens dit te lozen in de beek zodat eveneens de wateroverlast verder ingeperkt wordt.

 

De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om ook de bovenbouw volledig te vernieuwen zodat de volledige verbinding Willebroek-Tisselt veiliger en netter wordt.  Er zal een nieuw dubbelrichting fietspad aangelegd worden langs dezelfde zijde als het al bestaande fietspad in de Jozef De Blockstraat.  Dit krijgt een breedte van 2,50 m en wordt extra afgeschermd van de rijweg door middel van een veiligheidszone van 0,80 m (groene berm).  Er wordt ook onderzocht of een bijkomende snelheidsremmer voorzien kan worden richting de woningen van de Jozef De Blockstraat.

 

Wenst u meer informatie over de geplande werken dan kan u alvast een kijkje nemen in de presentaties die werden gegeven aan de bewoners en bedrijven tijdens een eerste infoavond op 15 maart 2016:

 

Aangezien de werken toch enige hinder met zich mee zullen brengen voor de bewoners en bedrijven, zal nog een tweede inforvergadering plaatsvinden naar aanleiding van de wegeniswerken zelf.  De start daarvan wordt voorzien eind 2016.  Het einde is gepland voor eind 2017.  Een meer concrete planning zal u via deze pagina kunnen opvolgen via regelmatige updates van zodra de werken gestart zijn.

 

Heeft u zelf bijkomende vragen over de afkoppeling, dan kan u in eerste instantie terecht bij Pidpa via het gratis nummer 0800 90 300 (keuze 5 "riolering") of een e-mail sturen aan riolering@pidpa.be

 

Met vragen in verband met de wegeniswerken en hinder kan u terecht bij de gemeente, dienst openbare werken.

 

 

Update 8 december 2016

 

Voor dit project loopt de vergunningsaanvraag nog steeds.  Er wordt getracht de werken te laten starten medio 2017.  Van zodra meer concrete informatie gekend is, wordt deze hier gepubliceerd.

 

 

Update 30 januari 2018

 

Momenteel loopt een aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen voor de uitvoering van deze werken.  Van zodra deze gekend is, volgt een nieuwe informatievergadering voor de bedrijven en bewoners.  Verwacht wordt de werken aan te kunnen vatten rond het bouwverlof (vermoedelijk augustus 2018).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster