Actuele wegeniswerken in Willebroek

Hieronder kan u een lijst vinden van alle wegeniswerken die momenteel in uitvoering zijn in Willebroek. 
Aangaande vragen over deze werken kan u zich steeds wenden tot de dienst Openbare Werken, of tot één van de partners van de organisatie Willebroek in wiens opdracht de werken worden uitgevoerd:

 

 

  • Heraanleg voetpaden, boordstenen en greppels in de Broekstraat (vanaf de Dorpsstraat tot de nieuwe wegversmalling): vanaf 28 november tot medio maart 2017; er wordt een omleiding voorzien langs de Dorpsstraat, Mechelsesteenweg, Fabrieksstraat, Victor Dumonlaan en Heindonksesteenweg; meer informatie over deze werken kan u hier vinden.
  • Van 20 februari tot en met begin maart 2017 worden de verzakkingen in de Appeldonkstraat plaatselijk hersteld tussen de Hoeikensstraat en Stapelstraat.  De straat is hiervoor gedurende deze periode afgesloten met een omleiding langs de Hoeikensstraat en BoomsesteenwegNadien volgen nog de herstellingen in het gedeelte tussen de Boomsesteenweg en Callaertstraat, maar tussendoor worden ook werken door Eandis uitgevoerd in de Appeldonkstraat ter hoogte van de aansluiting met de Hoeikensstraat.  De globale Appeldonkstraat zal bijgevolg afgesloten blijven van 20 februari tot circa 31 maart 2017.
  • Gedurende de ganse maand maart zal er op diverse plaatsen verspreid over de Mechelsesteenweg gewerkt worden, onder andere in het kader van de nieuwe verkaveling op de terreinen van De Naeyer (in opdracht van de verkavelaar) en ter hoogte van de kerk van Blaasveld (in opdracht van Eandis). Hierdoor zal er op deze locaties gewerkt worden met beurtelings voorgaand verkeer, geregeld aan de hand van verkeerslichten.  Er is dus enige verkeershinder te verwachten op deze as.  Omrijden kan best via de ringweg (N16).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster